Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet ytringsfrihet og ytringsansvar

Hvorfor er ytringsfrihet en forutsetning for demokratiet vårt, og hvilke utfordringer står ytringsfriheten overfor i dagen samfunn? Vurder forståelsen din av dette emnet.
En menneskemengde som former en snakkeboble. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva har du lært?

Gå gjennom disse punktene og få oversikt:

  • Jeg vet at ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet som handler om å gi uttrykk for meningene mine.
  • Jeg kan drøfte grunnleggende problemstillinger knyttet til ytringsfrihet.
  • Jeg kan bruke ytringsfriheten min på en aktiv og ansvarlig måte. Jeg vet hva ytringsansvar innebærer.
  • Jeg vet hvordan jeg kan ytre meg på ulike måter, gjennom ulike kanaler.
  • Jeg forstår at ytringsfriheten er et overordnet prinsipp i et demokrati.
  • Jeg vet at noen ytringer er ulovlige og straffbare.
  • Jeg har lært at uformelle normer og regler kan begrense ytringsfriheten.
  • Jeg vet hvorfor hatefulle ytringer kan være en utfordring for demokratiet vårt.

fagbegreper

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 10.01.2020

Læringsressurser

Ytringsfrihet og ytringsansvar