Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Repetisjon: Ytringsfrihet

Jobb sammen i par. Noter svar på spørsmålene. Deretter sammenligner og diskuterer dere svarene. Slik kan dere hjelpe hverandre til større innsikt.
Grafitti av en pressemann skyter en avis på en dresskledd mann med videokamera. Foto.
  • Hva mener vi med ordet ytringsfrihet?
  • Hva mener vi med pressefrihet?
  • Hvordan henger pressefrihet og ytringsfrihet sammen?
  • Hva vil det si at Grunnloven sikrer oss ytringsfrihet?
  • Hvilket ord bruker vi for å beskriver pressens informasjons-, kritikk- og debattfunksjon?
  • I hvilke deler av verden er pressefrihet mindre selvfølgelig?
  • Hva betyr sensur?
CC BY-SASkrevet av Joachim Laberg.
Sist faglig oppdatert 08.05.2017

Læringsressurser

Ytringsfrihet og ytringsansvar