Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til at loven setter rammer og grenser for ytringsfriheten i Norge
  • kjenne til hvorfor hatytringer kan være en utfordring for demokratiet vårt
  • ha deltatt i en klassedebatt om ytringsfrihetens begrensninger
  • ha laget et digitalt medieprodukt med fokus på problemstillingen "Ytringsfrihet for enhver pris?"