Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fordeler og ulemper med ulike typer kommunikasjonskanaler

I disse oppgavene skal dere vurdere fordeler og ulemper ved ulike kommunikasjonskanaler.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Cinemagraph av to hender og en mobil.  Den høyre tommelen scroller på mobilen. Foto.

Det finnes mange ulike kommunikasjonskanaler, og de har alle sine fordeler og ulemper. Eksempler på slike kanaler – eller medier – er hjemmesider, sosiale medier, e-postannonsering, søkemotorannonsering, TV, telefon, trykte medier og plakater.

Når vi skal velge kommunikasjonskanal, må vi vurdere hvilken evne kanalen har til å overføre budskapet. Vi ønsker å velge det mediet som mest effektivt formidler budskapet vårt til målgruppen vår. Med effektivt mener vi både i form av best mulig måloppnåelse og lavest mulig kostnad.

Forslag til arbeid med oppgavene:
  • Jobb gjerne i par.
  • Presenter svarene for klassen.
  • Ha en diskusjon i klassen til slutt.

Oppgaver:

Oppgave 1

Lag en tabell med oversikt over noen fordeler og ulemper med ulike kommunikasjonskanaler. Tabellen kan for eksempel se slik ut:

Kanal

Fordeler

Ulemper

Oppgave 2

Tenk dere at Maarud skal i gang med en kampanje for å lansere en ny og sunnere type potetgull.

  1. Vurder fordeler og ulemper med bruk av ulike kanaler. Drøft hvilken kommunikasjonskanal dere synes kommer «best» ut.
  2. Hvilken kanal mener dere er mest hensiktsmessig for Maarud å benytte seg av i lanseringen av det nye potetgullet?
  3. Synes dere at Maarud bør benytte seg av flere kommunikasjonskanaler? Begrunn.

Oppgave 3

Tenk dere at Maarud vurderer å benytte influensere i sin markedskommunikasjon om det nye potetgullet.

  1. Skriv ned argumenter for og imot bruk av influensere i kampanjen for det nye potetgullet.
  2. Har dere noen forslag til hvilken eller hvilke influensere som Maarud eventuelt kunne ha samarbeidet med?
Sist oppdatert 10.12.2020
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Informasjonsformidling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?