Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Forklar et yrkesfaglig emne

Sammenlikn og undersøk hvordan du snakker om faget ditt med forskjellige mottakere.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Oppgave 1

  1. Velg et emne, en fremgangsmåte eller et begrep fra ditt fagområde som du kjenner godt til.

    • Lag en kort forklaring, skriftlig eller muntlig, beregnet på en kollega som kjenner fagspråket.
  2. Lag en ny forklaring av det samme temaet som i oppgaven over, beregnet på en kunde eller bruker.

    • Forklar på en slik måte at en som ikke kjenner faget innenfra, også kan forstå.

Oppgave 2

  1. Sammenlikn de to forklaringene. Hvilke forskjeller er det mellom dem?
  2. Gå sammen i par og samarbeid om å lage gode forklaringer til begge målgrupper, basert på begges bidrag.
Sist oppdatert 06.09.2019
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Informasjonsformidling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?