Hopp til innhold

Oppgave

Utvikling av medier

Hvilke konsekvenser har endringer i kommunikasjonsformer fått for ulike bransjer i samfunnet?

LK20

Kommunikasjon i endring

Oppgave

Se filmen og svar på disse spørsmålene:

  1. Hvordan har endringer i kommunikasjonsformer påvirket valg av markedsføringskanaler?
  2. Hvilke omstillinger har markedsføringsbransjen vært igjennom i din levetid?
  3. Hvilke omstillinger tror du vi kommer til å se i markedsføringsbransjen i årene framover?
  4. Hvilke konsekvenser har omstillingsprosessene for dem som jobber i bransjen?
Sist oppdatert 08.06.2020
Skrevet av Tone Hadler-Olsen

Læringsressurser

Informasjonsformidling