Hopp til innhold

Fagstoff

Kildekritikk

Siden informasjon blir brukt til å ta beslutninger, må du kunne vurdere om informasjonen du finner på nettet og andre steder, er så god at du er villig til å stole på den. Det kalles kildekritikk.
Kildekritikk
Åpne bilde i et nytt vindu

Det kan være vanskelig å vurdere kvaliteten på informasjonen du finner. Der er derfor viktig at du stiller noen kritiske spørsmål.

Hvor er informasjonen publisert?

Hvor informasjonen er publisert, kan si mye om kvaliteten. Vanligvis kan du for eksempel stole mer på informasjon som finnes på offentlige nettsider, i digitale oppslagsverk, fagtidsskrifter og bransjesider enn på bedriftssider og private nettsider.

Hvem har skrevet og publisert informasjonen?

Hvem har skrevet informasjonen? Har nettsiden noen ansvarlig redaktør eller utgiver som går god for innholdet? Hvis det ikke er tydelig hvem som står bak informasjonen og nettsiden den er publisert på, bør du være forsiktig med å stole på den.

Wikipedia og liknende oppslagsverk som alle kan redigere, er et spesielt problem i denne sammenhengen. Selv om det er et kjent nettsted, og informasjonen stort sett er både oppdatert og riktig, vet du ikke hvem som har skrevet den, og det er heller ingen som er direkte ansvarlig for at innholdet er korrekt. Det kan derfor være nyttig å kryssjekke informasjonen mot andre kilder.

Hvor kommer informasjonen opprinnelig fra?

Mange nettsider gjengir bare informasjon de har funnet andre steder. Selv om den opprinnelige kilden er troverdig, kan informasjonen være redigert, eller det kan ha sneket seg inn feil når den ble kopiert. Prøv derfor alltid å finne fram til den opprinnelige kilden for informasjonen. Da unngår du også problemer med at kildeinformasjonen kan være oppdatert etter at den ble kopiert.

Hvorfor er informasjonen publisert?

Å skrive og publisere informasjon på nettet krever tid og arbeid. De fleste har derfor et mål med den informasjonen de legger ut. Mange virksomheter, organisasjoner og privatpersoner har interesse av å legge ut informasjon som er fordelaktig for dem som støtter deres sak. Reklame er et godt eksempel, men det er ikke alltid like lett å se at den informasjonen du finner på en nettside, egentlig er reklame.

Du må derfor vurdere om hensikten med informasjonen er å informere eller påvirke, og om den består av fakta eller meninger.

Virker informasjonen troverdig?

Er informasjonen nøytral eller ensidig? Stemmer den med det du vet om emnet fra før? Virker informasjonen overdrevet?

Hvordan ser siden ut?

Se på design, rettskriving og språk. Virker nettsiden amatørmessig eller profesjonell? Finnes det kontaktinformasjon til forfatteren eller den som har laget siden? Inneholder siden reklame eller annonser som virker useriøse?

Relatert innhold

Tilgang til informasjon som vi kan stole på, er blitt så viktig at kvalitetssikring av informasjon er et eget fagområde. Hva er god informasjon?

CC BY-SASkrevet av Arne Jansen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 04.03.2017

Læringsressurser

Informasjonsformidling