Hopp til innhold

Fagartikkel

Lasswells huskeregel for kommunikasjonsanalyse

Har du noen gang tenkt på at du kan analysere en kommunikasjonsprosess ved hjelp av én setning? Setningen «hvem sier hva, til hvem, gjennom hvilken kanal og med hvilken virkning?» kan være til hjelp i å forklare kommunikasjonsprosessen.

LK20
Trafikkert vei med skilt som oppfordrer bilister til å huske bilbelte. Foto.

Kampanjeplakat satt opp av Statens vegvesen.

Lasswells huskeregel for kommunikasjon er et nyttig verktøy når du skal analysere en kommunikasjonsprosess. I 1948 formulerte kommunikasjonsforskeren Harold Lasswell følgende setning for å forklare kommunikasjonsprosessen: «Hvem sier hva, til hvem, gjennom hvilken kanal og med hvilken virkning?»

Lasswells huskeregel kan sies å være en enkel, muntlig framstilling av kommunikasjonsmodellen. I markedskommunikasjon foregår det en overføring av et markedsføringsbudskap fra en virksomhet til en mottaker.

Nedenfor får du to eksempler på hvordan vi kan bruke Lasswells huskeregel til å forklare en kommunikasjonsprosess. Det ene ser på en reklame for Lerum, mens det andre tar for seg en informasjonskampanje for Statens vegvesen.

Reklamefilm for Lerum. Video.

Hvem – Lerum

sier hva – at produktene våre er laget av de beste fruktene og bærene

til hvem – målgruppen, de som kjøper saft og syltetøy

i hvilken kanal – YouTube, reklamekanaler på TV, kinoreklame

med hvilken virkning – at det vil være mer sannsynlig at målgruppen velger å kjøpe Lerums saft og syltetøy

Hvem – Statens vegvesen

sier hva – at råkjøring er barnslig

til hvem – ungdom (gutter spesielt)

i hvilken kanal – YouTube

med hvilken virkning – riktige holdninger til bilkjøring og fart

Hvem sier hva til hvem?

Sist oppdatert 07.12.2020
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Albertine Aaberge

Læringsressurser

Informasjonsformidling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?