Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Ulike grader av deltakelse

Deltakende observasjon er sosialantropologens fremste metode og hennes viktigste kilde til kunnskap, men graden av deltakelse kan variere. I denne oppgaven skal dere forsøke dere på passiv og moderat deltakelse.

Jenter og gutter i en kantine på videregående skole. Foto.

Oppgaver

  1. Ta i bruk skolekantina, et oppholdsrom, klasserom eller andre områder du er kjent med. Foreta passiv deltakelse hvor du kun observerer og kartlegger grupperinger, språk, klesstil, kjønnsfordeling og lignende blant dem som oppholder seg der. Er det for eksempel noen forskjeller på ulike studieretninger? Hvorfor tror du det er slik? Husk å ta notater underveis.
  2. Moderat deltakelse handler om å finne en balanse mellom observasjon og deltakelse. I oppgave a observerte og kartla du grupperinger, språk, klesstil, kjønnsfordeling og så videre. I denne oppgaven skal du først observere og deretter delta i samtaler med dem. Her kan det være nyttig å bruke observasjonstiden til å lage noen spørsmål du kan stille aktørene under deltakelsen. For eksempel om språk, klesstil og lignende. På den måten kan du bekrefte eller avkrefte de slutningene du kom fram til i oppgave a. Husk å ta notater underveis.
  3. Nå har du undersøkt steder og personer som du selv er kjent med. Tror du er enklere eller vanskeligere å undersøke kulturer, sosiale situasjoner eller samfunn som man ikke kjenner fra før? Hvorfor?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kai Arne Ulriksen

Læringsressurser

Kvalitativ metode