Hopp til innhold

Fagstoff

Deltakende observasjon

Undervisningsfilm hvor sosialantropolog Viggo Vestel blir intervjuet om hva deltakende observasjon er, med eksempler fra hans egne observasjoner.

CC BY-NC-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 09.01.2020

Læringsressurser

Kvalitativ metode

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter