Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Deltakende observasjon

Undervisningsfilm hvor sosialantropolog Viggo Vestel blir intervjuet om hva deltakende observasjon er, med eksempler fra hans egne observasjoner.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 09.01.2020
Tekst: Inga Berntsen Rudi (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Kvalitativ metode