Hopp til innhold

Film og filmklipp

Deltakende observasjon

Undervisningsfilm hvor sosialantropolog Viggo Vestel blir intervjuet om hva deltakende observasjon er, med eksempler fra hans egne observasjoner.

LK20
Sist oppdatert 09.01.2020
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Kvalitativ metode