Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fokuserte observasjoner

Deskriptive observasjoner handler om å observere helheten og skrive ned det som foregår rundt en, men noen ganger må antropologen gå mer detaljert til verks. Dette kan for eksempel gjøres gjennom fokuserte observasjoner.

Unge voksne i godt humør på fest. Foto.

Å se etter det spesielle

Fokuserte observasjoner handler om å gå fra å observere helheten til å se etter noe spesifikt. Det dreier seg med andre ord om å undersøke noen spesielle faktorer som kan gi et grundigere bilde av den situasjonen antropologen studerer.

For å utføre denne type observasjoner, må du først lage noen spørsmål knyttet til det du skal se etter. Hvis vi går tilbake til den første gruppa du observerte, kan et slikt spørsmål for eksempel være: «Hvem er lederen i gruppa?», «Er det andre roller i gruppa?», «Hvilke tema snakker de om?», «Hva er årsaken til at de sitter der de sitter?».

På denne måten blir det lettere å gjennomføre de fokuserte observasjonene, nettopp fordi du har planlagt hva du skal se etter. Før du setter i gang, kan det også være lurt å finne en utkikkspost som gir deg den beste oversikten over situasjonen.

Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Kai Arne Ulriksen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Kvalitativ metode

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er observasjon?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skjult og åpen observasjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Deskriptiv observasjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Fokuserte observasjonerDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Feltarbeidet: deltakende observasjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Deltakende observasjon – ulike grader av deltakelse

 • SubjectMaterialFagstoff

  Nettverk og informanter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Formelle og uformelle intervjuer

 • SubjectMaterialFagstoff

  Informert samtykke

 • SubjectMaterialFagstoff

  Fokusgrupper og fokusgruppeintervju

 • SubjectMaterialFagstoff

  Deltakende observasjon

Oppgaver og aktiviteter