Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Prøv deg på fokuserte observasjoner

Velg et område hvor elever og andre oppholder seg, og ta deretter for deg en gruppe du synes er interessant. Det kan gjerne være den samme gruppa som du brukte i den første oppgaven, dersom det er mulig.

Lag noen spørsmål som du ønsker å få svar på gjennom observasjonen. Du kan enten ta utgangspunkt i spørsmålene som er nevnt på forrige side, eller du kan lage dine egne. Hele poenget er å undersøke noe gjennom fokuserte observasjoner, for så å få et tydeligere bilde av den gruppa/situasjonen du studerer.

Her kan det være lurt å ikke gape over for mye til å begynne med. Velg ett eller to spørsmål. På den måten blir det lettere å foreta observasjonene. Har man for mange spørsmål med én gang, er det lett å miste kontrollen.

Husk notater, og at læreren din skal godkjenne arbeidet før du går i gang med observasjonen. Dette er for å ivareta de forskningsetiske retningslinjene.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kai Arne Ulriksen

Læringsressurser

Kvalitativ metode