Hopp til innhold

Fagartikkel

Deskriptiv observasjon

Noen ganger er det nødvendig for antropologen å skaffe seg et overblikk over en bestemt situasjon eller et bestemt samfunn. Da må man forsøke å observere med et bredt perspektiv. Dette kalles for deskriptiv observasjon.

Personer rundt et bord med notater og brett foran seg. Vi ser bare hendene og bordet. Foto.

Å skaffe seg overblikk

Forskere som utøver deskriptiv observasjon, ønsker å dokumentere alt som skjer i en viss sosial situasjon. Det betyr at antropologen ikke nødvendigvis tilnærmer seg en situasjon med spesifikke problemstillinger eller spørsmål. Målet er av en mer generell art, hvor hensikten er å skaffe seg et overblikk over den situasjonen man er interessert i. Dette innebærer at deskriptiv observasjon stort sett går ut på å få med seg så mye som mulig.

Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kai Arne Ulriksen

Læringsressurser

Kvalitativ metode

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter