Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • kunne forklare hva observasjon er
  • kjenne til åpen og skjult observasjon
  • kunne vurdere etiske problemstillinger knyttet til skjult observasjon
  • vite om deskriptive og fokuserte observasjoner
  • ha trent på å bruke (ulike former for) observasjon til å samle inn informasjon