Hopp til innhold

Fagartikkel

Skjult og åpen observasjon

Observasjon er en viktig sosialantropologisk metode. Selv om det høres ut som en metode man kan utføre uten særlige betenkeligheter, kan man likevel skille mellom akseptabel og ikke-akseptabel observasjon: åpen og skjult observasjon.

Oversiktsbilde fra et klasserom med to lærere og flere elever. Foto.

Forskere må innhente samtykke til å observere noen.

Observasjonen må godkjennes

Skjult observasjon er feltarbeid eller undersøkelser der vertskap og forskningsobjekter ikke er klar over at man studerer dem. Denne type observasjoner er vanligvis ikke godtatt i det antropologiske miljøet.

En av grunnene er at antropologer ikke skal gi seg ut for å være noe annet enn hva de er. Det handler med andre ord om forskningsetikk. Forskningsobjektene har rett til å nekte å bli utsatt for studier. For at denne rettigheten i det hele tatt skal bli ivaretatt, må vertskapet være klar over at antropologen observerer dem.

Forskeren må derfor innhente samtykke. Vertskapet skal både vite om og ha godkjent undersøkelsen. Når det er gjort, utfører man såkalt åpen observasjon.

Hvilke problemstillinger tror du kan oppstå når en antropolog utfører skjult observasjon?

Vi kan videre dele observasjon inn i flere underkategorier, men vi skal fokusere spesielt på to former for observasjon: deskriptiv og fokuserte observasjoner. Hva tror du disse metodene innebærer?

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kai Arne Ulriksen

Læringsressurser

Kvalitativ metode