Hopp til innhold

Fagstoff

Snakk om musikkopplevelser

Her får du forslag til spørsmål som kan gi gode refleksjoner i forkant og i etterkant av en musikkopplevelse. Plukk ut de spørsmålene som passer til den gruppa du har, og det dere skal oppleve.
Silhuett av sanger på en scene med publikum foran. Scenelysene er røde, lilla og blå. Foto.

Hva er kunst?

Det kan være både interessant og nyttig å la elevene diskutere mer overordnede spørsmål som "Hva er kunst?" før de skal møte en bestemt produksjon i Den kulturelle skolesekken. Du finner forslag til hva de kan diskutere i artikkelen "Refleksjonsspørsmål til kunstopplevelser". Plukk det du mener er relevant å gå i dybden på, før dere går over til å snakke om musikk.

Før musikkopplevelsen

 1. Hvilke forventninger har du til å møte en musiker / et band/ et orkester?

 2. Hvilke forventninger tror du musikeren har til å møte deg?

 3. Hvorfor tror du musikeren ønsker at du skal høre denne musikken?

 4. På hvilke måter kan et musikermøte påvirke hvordan du oppfatter musikken?

 5. Musikere uttrykker seg gjennom musikk. Hvordan uttrykker du deg best?

 6. Hva tror du er viktig for musikere å tenke på når de lager musikk eller skal spille en konsert?

 7. På hvilke måter kan en musikers erfaringer og bakgrunn påvirke det hen lager musikk om?

 8. På hvilke måter kan et musikermøte endre hvordan du tenker om musikk?

 9. På hvilke måter kan det å snakke om musikk gjøre den bedre eller mer interessant for deg?

 10. På hvilke måter kan musikk eller musikermøter inspirere deg og gi deg idéer?

 11. Hvilken musikk får deg til å føle deg glad eller oppstemt? Hvorfor tror du det er slik?

 12. På hvilke måter kan musikk hjelpe deg med å håndtere vanskelige følelser, for eksempel tristhet eller sinne?

 13. På hvilke måter kan du bruke musikk til å uttrykke følelsene dine? Har du noen eksempler?

 14. På hvilke måter kan musikk påvirke humøret ditt? Har du noen eksempler?

 15. Hva slags musikk liker du best/minst å høre på, og hvorfor?

 16. Hvilke historier kan musikk fortelle deg? Har du noen eksempler?

 17. Er det noen historier musikk ikke kan fortelle, i så fall hvilke? Begrunn.

 18. På hvilke måter kan musikk lære deg om forskjellige kulturer og samfunn? Har du noen eksempler?

 19. Hvilken slags musikk fra andre deler av verden synes du er spesielt interessant å lytte til?

 20. Hva slags musikere eller band har du opplevd live, og hvorfor valgte du å oppleve disse?

 21. Hvordan tror du musikere jobber når de lager musikk?

 22. Hva slags egenskaper tror du er viktig for å være en god musiker?

 23. Hvorfor tror du noen musikere jobber sammen i et band, mens andre jobber alene?

 24. På hvilke måter kan musikk bidra til å skape fellesskap og samhørighet?

 25. På hvilke måter kan musikk hjelpe deg til å forstå andres følelser, perspektiver eller erfaringer?

Etter musikkopplevelsen

 1. Hva ved musikken eller musikermøtet påvirket deg? Begrunn.

 2. Var opplevelsen slik du hadde forventet? Hvorfor / hvorfor ikke?

 3. Hva inspirerte deg mest i løpet av opplevelsen, og hvorfor?

 4. Hva synes du om opplevelsen du akkurat har hatt?

 5. Hvilke kriterier bruker du for å bedømme om en musikkopplevelse er god eller dårlig?

 6. Var det noe musikeren fortalte eller spilte som kan kobles til dine egne opplevelser eller erfaringer, i så fall hva?

 7. Hva var det mest interessante du fikk vite om musikeren eller musikken?

 8. Hva var det mest interessante du fikk vite om det å lage musikk?

 9. Hvilke råd ville du ha gitt musikeren/bandet for sin neste forestilling, og hvorfor?

 10. Hva var det mest interessante spørsmålet du eller noen andre stilte musikeren, og hvorfor?

 11. Hvilke spørsmål ville du ha stilt musikeren hvis du fikk en ny mulighet?

 12. På hvilke måter kan lyd og lyseffekter bidra til en bedre konsertopplevelse?

 13. På hvilke måter kan musikerens sceneopptreden bidra til en bedre eller dårligere opplevelse?

 14. Hvordan tror du musikere jobber med å lage musikk? Hva slags egenskaper tror du er viktig å ha for å være en god musiker?

 15. Hvilken type musiker ville du ha likt å være, og hvorfor?

 16. Ville opplevelsen vært den samme om du opplevde den alene? Hvorfor / hvorfor ikke?

 17. På hvilke måter kan musikkopplevelser knytte mennesker sammen? Har du noen eksempler?

 18. Hva ville du ha sagt om du skulle ha anbefalt opplevelsen til en venn?

 19. På hvilke måter kan du som publikum bidra til å forme en musikkopplevelse?

CC BY-SASkrevet av Kulturtanken.
Sist faglig oppdatert 21.02.2024

Læringsressurser

Den kulturelle skolesekken