Hopp til innhold

Fagstoff

Kunst- og kulturuttrykk i DKS

Bli kjent med de ulike kunst- og kulturuttrykkene du kan oppleve gjennom Den kulturelle skolesekken.
Seks ikoner som illustrerer kulturarv, film, visuell kunst, scenekunst, musikk og litteratur. Illustrasjon.

Kulturarv

Kulturarv er det moderne menneskets opprinnelsesmyte. Hvis vi er flere som deler en historie, og åpner den for andres historier, får vi et inkluderende perspektiv.

Alle mennesker har en kulturarv – med sin egen personlige kombinasjon av kultur, erfaringer og historie. Vi er dermed alle med på å definere hva som skal være framtidas kulturarv. Det handler om de store spørsmålene i livet, dilemmaene og mulighetene – som gjør at vi kan speile oss i fortidas personer.

Kulturarv i DKS rommer mange fagområder og emner. Det omfatter eksempelvis fortellerkunst, tradisjonshåndverk og kulturminner og industriarv og minoriteters arv. Immateriell og materiell kulturarv er sidestilt i DKS-sammenheng.

Temaene favner over både det vi er stolte av – og ønsker å ta vare på – og den historien vi skjemmes over – men som like fullt fortjener en plass for debatt og kritikk. Kulturarv i DKS er dermed et rom for den store samtalen om historieskriving og historieutvalg.

Tre elever arbeider på en liten trebåt som står inne i en hall. Foto.

Film

Gjennom film i Den kulturelle skolesekken skal elevene få se og oppleve filmkunst og få teoretisk og praktisk innføring i filmproduksjon.

Film og levende bilder er en naturlig del av barn og unges hverdag, enten det er på kino eller tv, på nett eller gjennom sosiale medier. Film kan være en døråpner til ulike måter å oppleve og fortelle historier på, og speile barn og unges egne liv og samfunnet vi lever i.

Gjennom film i DKS kan elevene få møte filmskapere og filmsjangre som dokumentaren, kortfilmen, spillefilmen og animasjonsfilmen. De får muligheten til å se og oppleve filmkunst, delta på filmverksted og få innføring i filmhistorie, filmproduksjon og filmkritikk.

Røde stolrader i en kinosal sett bakfra. Hodene til de som sitter i stolene, lyses opp av lyset fra kinolerretet. Foto.

Visuell kunst

Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken rommer fagområdene billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk.

De omkring 800 årlige produksjonene i DKS tar alle tenkelige former: kunstnermøter, museumsbesøk, visninger, atelierbesøk, performative verk, forelesninger og verksteder.

Slik må det nesten være, for kunsten i DKS skal være like mangfoldig, grenseløs og ustyrlig som all annen kunst. Derfor vil visuell kunst ofte også inngå i ulike konstellasjoner med andre kunst- og kulturuttrykk, som film, litteratur eller scenekunst.

Mann står bøyd over arbeidet til en elev i et klasserom. Elevene sitter i grupper og arbeider. På bordene er det mange ark og limstifter. Foto.

Musikk

Musikk i Den kulturelle skolesekken har som mål å inspirere til nye opplevelser som kan sette spor og åpne ører og dører til lyder og melodier man ikke visste fantes.

Musikk har en stor plass i barn og unges kultur og livsverden, og DKS ønsker å formidle den store uttrykksmessige og kulturelle spennvidden som finnes. Musikk i DKS skal by på alt fra folkemusikk og klassisk musikk til hiphop og rock. Elevene kan få oppleve profesjonelle orkestre, band og soloutøvere.

Person kledd i lyst slør sitter bøyd over en synthesizer. Scenen er mørk, men personen er opplyst av to lyskastere. Foto.

Scenekunst

Gjennom Den kulturelle skolesekken vil elevene få oppleve scenekunst i ulik drakt og ulikt uttrykk, med opplevelser som setter avtrykk.

Scenekunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) omfatter et mangfold av sceniske uttrykk og sjangre innenfor teater, dans, opera og nysirkus. Her finner vi både scenekunstproduksjoner av stort format, som vises i kulturhus for flere hundre elever om gangen, og forestillinger av mindre format. I tillegg rommer den interaktive former og verksteder som gjerne kan finne sted i klasserommet.

Litteratur

Hva var den første boka noen leste for deg? Hvilken bok har endret deg og måten du tenker på? Hva er den beste boka du har lest?

Møtet med litteratur i Den kulturelle skolesekken skal tilby elevene noe mer enn litteraturen de får gjennom undervisningen. Det kan være gjennom et forfattermøte eller andre måter å formidle kvalitetslitteratur på. I dette møtet ligger muligheten til å skape både engasjement og en nysgjerrighet, som forhåpentligvis får eleven til å ville fortsette inn i boka.

Mann med mikrofon står på en scene og leser fra ei bok med tittelen "Leksikon om lys og mørke". Foto.
CC BY-SASkrevet av Kulturtanken.
Sist faglig oppdatert 24.05.2023

Læringsressurser

Den kulturelle skolesekken