Hopp til innhold

Fagstoff

Hjelp! DKS kommer på besøk!

Kommer besøket fra Den kulturelle skolesekken noen ganger som en overraskelse på deg? Eller trenger du tips til hvordan du kan arbeide med DKS-opplevelsene sammen med elevene? Her får du forslag til metoder du kan bruke, uansett om du har dårlig, sånn passe eller god tid til forberedelser.
Mann står ved digital tavle full av digitale tegninger og demonstrerer for elever hvordan han jobber. Han holder en tegning i hendene. Bak ham er det også ei vanlig tavle med tegninger. Foto.

Hva gjør du?

Det finnes dessverre ingen oppskrift på hvordan et DKS-besøk kan gjøres morsomt, lærerikt og relevant. Alle kunstverk er unike, og kunstmøter oppstår i samspill mellom kunstverk, elever og lærere. Her får du likevel noen forslag til hvordan du kan ramme inn disse møtene, avhengig av hvor mye tid du har.

Du har dårlig tid!

Forslag 1: "Bruk et ark"

Før besøket

 1. Del ut et blankt ark til elevene og be dem skrive tittelen på DKS-besøket.

 2. Gi dem så 5 minutter til å skrive ned hva de tror skal skje.

Etter besøket

 1. Be elevene ringe rundt ett ord på arket som de synes passet.

 2. Gi dem en post-it-lapp til å skrive ned det ordet de har satt ring rundt.

 3. Skriv tittelen midt på tavla og be elevene henge opp post-it-lappene sine rundt.

 4. Start dialog.

Forslag 2: "Ta en prat"

Før besøket

 1. Si tittelen på DKS-besøket og fortell elevene hvilket kunstuttrykk de skal få oppleve.

 2. Fortell ALT du vet om kunstuttrykket. Vær ærlig på at du ikke vet noe mer.

 3. Del elevene i grupper på fire og be dem snakke om hva de selv vet om kunstuttrykket.

Etter besøket

 1. La elevene igjen sette seg i grupper. Be dem svare på spørsmålet: "Hva overrasket oss?"

 2. Start klasseromsdialog.

Forslag 3: "Bruk tavla"

Før besøket

 1. Skriv tittelen på DKS-besøket midt på tavla og lag et assosiasjonskart sammen med elevene.

 2. LA STÅ!

Etter besøket

 1. Observer tavla sammen. Les høyt alle ordene som står der.

 2. Bli enig med elevene om fem av ordene som kan relateres til besøket. Diskuter hvorfor.

 3. Bruk de fem ordene i dialogen.

Du har sånn passe tid.

Forslag 1: "Hva handler det om?"

Før besøket

 1. Skaff informasjon om kunstner/kunstverk sammen med elevene. Du kan også dele elevene inn i grupper og gi dem ulike oppdrag.

 2. Oppsøk rommet hvor møtet skal skje sammen med elevene. Aktiver forkunnskaper og forestillinger hos elevene om hva de tror kommer til å skje.

 3. Gi elevene konkrete oppdrag som de skal se etter under selve besøket. Eksempler kan være å lete etter lyder, karakterer, handlinger, kostymer, ansiktsuttrykk, teksturer, former, ting og følelser. Noen kan prøve å legge merke til noe de tror ingen andre ser.

Etter besøket

 1. Led en samtale med utgangspunkt i følgende spørsmål:

  • Hva skjedde?

  • Hva så du?

  • Hva la du merke til?

  • Hva hørte du?

  • Hva tenkte du?

  • Hva følte du?

 2. Prøv i fellesskap å finne ut av hva dette handlet om.

 3. Hvordan kan tematikkene utforskes videre i andre fag?

Forslag 2: "For en følelse!"

Før besøket

 1. Velg to eller tre følelser DKS-besøket omhandler (for eksempel forelskelse, sjalusi, ensomhet).

 2. Be elevene utforske disse følelsene med kroppene sine. Hvordan ser en person som er ensom/sjalu/forelska ut?

 3. Velg en av følelsene. Be elevene stå i "frys" mens de uttrykker følelsen. Etter 5 sekunder sier du "skift". Elevene skal da finne et annet kroppslig uttrykk for den samme følelsen. Si "skift" igjen, og så videre.

 4. Start en dialog om følelsene dere har utforsket.

Etter besøket

 1. Skriv opp tittelen på DKS-produksjonen og følelsene dere har utforsket.

 2. Individuelt: La elevene velge seg EN følelse. Be dem skrive ned hvordan denne følelsen kom til uttrykk under DKS-besøket. Eksempel: "Jeg tenkte på ensomhet da …"

 3. I grupper: La elevene som har valgt lik følelse få sitte sammen. Elevene leser opp setningene sine. Gruppa lager fire nye setninger som definerer følelsen. Eksempel: "Ensomhet er …"

 4. I plenum: Gruppene presenterer påstandene sine for klassen.

Forslag 3: "Vær konkret!"

Før besøket

 1. Ta med deg konkrete gjenstander som skal utforskes i forkant av besøket. Fortell om hvilket kunstuttrykk som kommer, men ikke noe mer.

 2. Lag grupper på 3–5 elever. Del ut en gjenstand til hver av gruppene. La elevene utforske gjenstanden ved å aktivere sansene.

 3. La dem utforske gjenstanden med tankene:

  • Hvor har jeg sett slike før?

  • Hva brukes den til?

  • Av hvem? Når? Hvordan?

Be elevene diskutere: Hva kan gjenstanden ha med besøket å gjøre?

Etter besøket

Be elevene om å kople DKS-opplevelsen til gjenstanden ved å

 • ta bilde av gjenstanden og skrive ned opplevelsen sin av DKS-besøket

 • diskutere hvordan gjenstanden kan ses som symbol for kunstverket

 • reflektere over hvorfor kunstnerne valgte å ha med denne gjenstanden (eller ikke)

 • gjenfortelle DKS-besøket gjennom gjenstandens perspektiv

Du har et hav av tid …

Forslag 1: "Hva har dette med oss å gjøre?"

Før besøket

Utforsk sammen med elevene:

 1. Hvorfor kommer DKS til oss?

 2. Hva vil kunsten fortelle oss?

 3. Hvordan vil kunstnerne fortelle oss det?

 4. Hvorfor kommer vi til å synes at dette er interessant?

Etter besøket

Utforsk videre sammen med elevene:

 1. Hva ville kunsten fortelle oss?

 2. Hvorfor handler dette DKS-besøket om oss?

 3. Ta kontakt med en annen klasse som skal oppleve samme DKS-produksjon. Oversikten ligger på dks.no. Møt dem på Zoom eller Teams. Fortell dem hvorfor DKS-besøket passet så godt til akkurat dere. Be dem om å gjøre det samme til en annen klasse.

Forslag 2: "Enten, eller …"

Før besøket

Alternativ 1: Send brev til elevene i posten fra en oppdiktet karakter. Brevet skal inneholde triggere som har med tematikken eller kunstformen til DKS-besøket å gjøre.

Alternativ 2: Finn en ekspert (på tematikken eller kunstuttrykket) i lokalmiljøet ditt som kan komme på besøk.

Etter besøket

Alternativ 1: Be elevene skrive en anmeldelse av besøket som de sender til den oppdiktede karakteren.

Alternativ 2: Be elevene sende et brev til eksperten der de formulerer noen tanker om måten tematikken ble behandlet på i DKS-besøket.

Forslag 3: "Hvis jeg var en annen"

Før besøket

 1. Lat som om klassen er en fiktiv gruppe (for eksempel en jury, en sirkustrupp, en hjelpeorganisasjon, fabrikkarbeidere, vikinger, eller lignende). La elevene lage seg fiktive karakterer som hører hjemme i dette fellesskapet.

 2. La elevene utforske gruppa og de fiktive karakterene på ulike måter. De kan for eksempel lage en podkast, skrive dagbok, lage et TV-program, en plakat eller skissere et oversiktskart.

Etter besøket

 1. Be elevene bearbeide kunstuttrykket som om de var den fiktive karakteren.

  • Hvordan ville karakteren ha reagert?

  • Hva ville hen ha gitt av tilbakemeldinger?

 2. La elevene utforske DKS-opplevelsen som om de var den fiktive karakteren. De kan for eksempel skrive en klage, en anmeldelse eller lage en nyhetssak.

Last ned brosjyre med alle forslagene

Filer

CC BY-SASkrevet av Tone Cronblad Krosshus og Elisabeth Hovde Johannesen. Rettighetshaver: Kulturtanken
Sist faglig oppdatert 03.01.2023

Læringsressurser

Den kulturelle skolesekken