Hopp til innhold

Fagstoff

Snakk om scenekunstopplevelser

Her får du forslag til spørsmål som kan gi gode refleksjoner i forkant og i etterkant av en scenekunstopplevelse. Plukk ut de spørsmålene som passer til den gruppa du har, og det dere skal oppleve.
Person kledd i lyst slør sitter bøyd over en synthesizer. Scenen er mørk, men personen er opplyst av to lyskastere. Foto.

Hva er kunst?

Det kan være både interessant og nyttig å la elevene diskutere mer overordnede spørsmål som "Hva er kunst?" før de skal møte en bestemt produksjon i Den kulturelle skolesekken. Du finner forslag til hva de kan diskutere i artikkelen "Refleksjonsspørsmål til kunstopplevelser". Plukk ut det du mener er relevant å gå i dybden på, før dere går over til å snakke om scenekunst.

Før scenekunstopplevelsen

 1. Hvilke forventninger har du til scenekunstopplevelsen?

 2. Hvilke forventninger tror du scenekunstneren har til å møte deg?

 3. Hvorfor tror du scenekunstneren ønsker at du skal oppleve dette?

 4. På hvilke måter kan et møte med en scenekunstner påvirke hvordan du oppfatter en scenekunstforestilling?

 5. Scenekunstnere uttrykker seg gjennom dans og skuespill. Hva er de beste måtene for deg å uttrykke deg på?

 6. Hva tror du er viktig for scenekunstnere å tenke på når de planlegger en forestilling?

 7. På hvilke måter kan en scenekunstners erfaringer og bakgrunn påvirke det hen framfører?

 8. På hvilke måter kan en scenekunstopplevelse endre hvordan du tenker om scenekunst?

 9. På hvilke måter kan det å snakke om en opplevelse gjøre den bedre eller mer interessant for deg?

 10. På hvilke måter kan scenekunstforestillinger inspirere deg og gi deg idéer?

 11. På hvilke måter kan dans fortelle historier? Har du noen eksempler?

Etter scenekunstopplevelsen

 1. Hva ved opplevelsen påvirket deg? Hvorfor?

 2. Hva inspirerte deg, eller var det mest interessante ved opplevelsen, og hvorfor?

 3. Var det noe du så eller hørte som kan kobles til dine egne opplevelser eller erfaringer, i så fall hva?

 4. Var det noe i opplevelsen som forvirret deg eller var vanskelig å forstå, og hva ville du gjerne fått en forklaring på?

 5. Hvilke råd ville du gitt den som lagde forestillingen, og hvorfor?

 6. Hva ville du ønske at scenekunstneren hadde inkludert, utelatt eller endret i forestillingen, og hvorfor?

 7. På hvilke måter kan du bruke det du opplevde i dag, i ditt eget liv?

 8. Hva var det viktigste temaet eller budskapet i opplevelsen, og på hvilke måter kan det være relevant for deg og ditt liv?

 9. Hvilke egenskaper synes du det er viktig å ha for en scenekunstner, og hvorfor?

 10. Hvordan kan du kjenne deg igjen i karakterene i forestillingen, og hva kan du lære av deres erfaringer?

 11. Hvilke deler av opplevelsen likte du best/dårligst, og hvorfor?

 12. På hvilke måter klarte scenekunstneren å uttrykke forskjellige følelser ved hjelp av kroppen sin og uten å bruke ord?

CC BY-SASkrevet av Kulturtanken.
Sist faglig oppdatert 21.02.2024

Læringsressurser

Den kulturelle skolesekken