Hopp til innhold

Fagstoff

Snakk om opplevelser med visuell kunst

Her får du forslag til spørsmål som kan gi gode refleksjoner i forkant og i etterkant av en kunstopplevelse. Plukk ut de spørsmålene som passer til den gruppa du har, og det dere skal oppleve.
En person holder opp ei kladdebok med tegning av to strekmenn og en katt. Det er håndskrevet tekst under bildet. Foto.

Før kunstopplevelsen

 1. Hvilke forventninger har du til å møte en kunstner eller besøke et museum eller galleri?

 2. Hvilke forventninger tror du kunstneren/formidleren har til å møte deg?

 3. Hvorfor tror du kunstneren/formidleren ønsker at du skal se denne kunsten?

 4. På hvilke måter kan et kunstnermøte påvirke hvordan du oppfatter kunsten?

 5. Hvordan uttrykker du deg best?

 6. Hva tror du er viktig for kunstnere å tenke på når de planlegger kunsten sin?

 7. På hvilke måter kan en kunstners erfaringer og bakgrunn påvirke det hen lager?

 8. På hvilke måter kan et kunstnermøte endre hvordan du tenker om kunst?

 9. På hvilke måter kan det å snakke om kunsten gjøre den bedre eller mer interessant for deg?

 10. På hvilke måter kan kunst og kunstnermøter inspirere deg og gi deg idéer?

 11. Kan ord og bilder fortelle det samme? Hvorfor / hvorfor ikke?

Etter kunstopplevelsen

 1. Var det noe ved opplevelsen som påvirket deg, i så fall hva? Begrunn.

 2. Hva inspirerte deg mest i løpet av opplevelsen, og hvorfor?

 3. Var det noe du så eller hørte som kan kobles til dine egne opplevelser eller erfaringer, i så fall hva?

 4. Hva var det mest interessante du fikk vite i dag, og hvorfor var det interessant?

 5. Hva var det mest interessante du så i dag, og hvorfor var det interessant?

 6. Hvilke råd ville du ha gitt til kunstneren eller formidleren du møtte i dag?

 7. Hva skulle du ønske at du fikk vite mer om?

 8. Hva var det mest interessante spørsmålet du eller noen andre stilte kunstneren/formidleren, og hvorfor var det interessant?

 9. På hvilke måter kan du bruke det du så og hørte i dag i ditt eget liv?

 10. Hvilke kriterier bruker du for å vurdere om et kunstverk er godt eller dårlig?

 11. Hva var det første du la merke til da du så på kunstverket?

 12. Hva så du da du så dette kunstverket?

 13. Så du noe som ikke kan beskrives med ord i kunstverket?

 14. Hvilke følelser kan dette kunstverket vekke i deg eller andre?

 15. Hvilke farger og figurer kan du identifisere i dette kunstverket?

 16. Hva liker du best, og hva liker du minst ved dette kunstverket? Begrunn.

 17. Hvilket kunstverk syntes du var utfordrende eller vanskelig å forstå?

 18. Hva tror du kunstneren prøvde å uttrykke gjennom kunstverket?

 19. Hva slags teknikker eller materialer tror du kunstneren har brukt for å lage kunstverket?

 20. Oppdaget du noen temaer eller budskap i kunsten du så, i så fall hvilke?

 21. Hvilke følelser ga dette kunstverket deg?

 22. På hvilke måter kan et kunstverk være bra selv om det gir den som ser det, en dårlig følelse?

 23. Hva ville du ha gjort annerledes hvis du var kunstneren som lagde kunstverket?

 24. Hvilken historie kan du lage basert på dette kunstverket?

 25. På hvilke måter kan du knytte dette kunstverket til noe som enten har skjedd deg, eller til følelser du har hatt?

CC BY-SASkrevet av Kulturtanken.
Sist faglig oppdatert 21.02.2024

Læringsressurser

Den kulturelle skolesekken