Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om barrierer innvendig i borestrengen?

Når det strømmer olje eller gass inn i brønnen, er det viktig at det ikke kommer til overflaten. Derfor må også borestrengen sikres mot utslipp på overflaten. Test din kunnskap om barrierer i borestrengen.

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Kenneth Ludvigsen
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs