Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Bygg en BOP-stack

En BOP er sammensatt av mange komponenter. Det er viktig å vite hvor de ulike ventilene står, og hvorfor de ikke kan være andre steder.
I denne aktiviteten har vi laget en PowerPoint der du kan flytte merkelapper slik at de utgjør en BOP-stack.

BOP-komponenter. Illustrasjon.

Bli kjent med oppbyggingen av subsea- og surface-BOP

En BOP er bygd opp av flere ulike ventiler som har funksjon som barriere-element. Flere ventiler gir flere valgmuligheter i en gitt situasjon.

I vedlegget er rammen for BOP tegnet inn til høyre. Du kan flytte symbolene for å bygge en BOP-stack oppå skissen.

Filer

  • Bygg en BOP stack (PPTX)

Egenvurdering

  • Kjenner du plasseringen av hovedventilene og sideventilene?
  • Vet du forskjellen mellom subsea- og surface-BOP? Forklar til sidemann.
  • Lag en situasjon med borestreng eller vektrør i BOP-en der noen ventiler er åpne og noen er stengt. Forklar for sidemann.
  • Hva er konsekvensen dersom en ventil lukkes rundt et rør den ikke passer til?
Sist faglig oppdatert 20.04.2018
Skrevet av Sissel Paaske og Linda Vasshus Lidal

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs