Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Bygg en BOP-stack

En BOP er sammensatt av mange komponenter. Det er viktig å vite hvor de ulike ventilene står, og hvorfor de ikke kan være andre steder. I denne aktiviteten har vi laget en PowerPoint der du kan flytte merkelapper slik at de utgjør en BOP-stack.
BOP-komponenter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bli kjent med oppbyggingen av subsea- og surface-BOP

En BOP er bygd opp av flere ulike ventiler som har funksjon som barriere-element. Flere ventiler gir flere valgmuligheter i en gitt situasjon.

I vedlegget er rammen for BOP tegnet inn til høyre. Du kan flytte symbolene for å bygge en BOP-stack oppå skissen.

Filer


Egenvurdering

  • Kjenner du plasseringen av hovedventilene og sideventilene?
  • Vet du forskjellen mellom subsea- og surface-BOP? Forklar til sidemann.
  • Lag en situasjon med borestreng eller vektrør i BOP-en der noen ventiler er åpne og noen er stengt. Forklar for sidemann.
  • Hva er konsekvensen dersom en ventil lukkes rundt et rør den ikke passer til?
CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske og Linda Vasshus Lidal.
Sist faglig oppdatert 20.04.2018

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring