Hopp til innhold

Fagstoff

Testrutiner for BOP

BOP og annet barriereutstyr må vedlikeholdes og testes jevnlig og i henhold til kravene i API- og NORSOK-standardene.
BOP stack. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Test og godkjenning av barrierer

Standardene NORSOK D-010 og API R53 beskriver hvordan og hvor ofte barriereutstyr skal testes. BOP, manifold, linjer og ventiler skal trykktestes når BOP monteres på brønnhodet, før brønnaktiviteten starter. Samtidig skal også kelly cock og IBOP testes.

Ventilene i BOP-en skal funksjonstestes hver uke. Det betyr at alle ventilene skal lukkes og åpnes, bortsett fra shear ram som kun kan testes når det ikke er rør i brønnen.

Hver fjortende dag testes ventilene i BOP-en med trykk tilsvarende det som maksimalt kan oppstå i brønnen. Hver sjette måned skal ventilene testes til maksimalt arbeidstrykk.

Testrutine for BOP

Trykktest av BOP utføres med vann som tilsettes frostvæske dersom det er fare for hydratpluggdannelse.Vannet sirkuleres inn i BOP og etterfylles gjennom kill and choke lines for å fylle hele innsiden av BOP-en. Også overflateutstyret (rør, slanger, manifold og stand pipe) skal fylles med vann. Trykktesten gjøres vanligvis med sementpumpen.

En subsea BOP har vanligvis installert testventil nederst i stacken. Testventilen fungerer på samme måte som en ram-ventil og stenger under BOP, mot brønnen. Testen av BOP-ventilene kan da utføres uten at brønnen blir påvirket.

Dersom BOP-en ikke har egen testventil, må det monteres en testplugg (stump) i nederste del av BOP.

Ventilene i BOP skal testes fra undersiden så langt det er mulig. BOP-ventilene skal alltid testes med lavt trykk først, for å sjekke at det ikke er lekkasje. Lavtrykktest på 15 til 20 bar skal være stabil i minst 5 minutter før man blør ned trykket og deretter trykker opp til høytrykktest. Testene skal dokumenteres med trykk-kart for hver ventil.

Testing av overflateutstyr og BOP under operasjon

Frittstående IBOP og kelly cock på boredekk testes hver fjortende dag. De kobles mot en testplugg og testes med vann.

IBOP og kelly cock som er i top drive og BOP-en på brønnen kan noen ganger være en utfordring å få testet når det pågår en brønnaktivitet som ikke kan stoppes. Når det er tilfelle, må man søke PTIL om utsettelse av testen til operasjonen man holder på med, er ferdig. PTIL skal ha rapport om alle avvik fra testekravene.

Vil du lære mer om BOP? Her er en presentasjon om emnet på engelsk.

CC BY-SASkrevet av Kenneth Ludvigsen. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 20.07.2017

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring