Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  I denne læringsstien skal vi se på hensikten og virkemåtene til de sekundære barrierene.

   

  Du bør kjenne til brønnbygging med casing-program og forstå hvordan slam fungerer som primærbarriere, før du begynner på stien.

   

   

  Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • navngi de ulike barrierene som brukes under bore- og brønnarbeid
  • beskrive hvilke barrierer som virker på ringrommet, og hvilke som virker innvendig i borestrengen
  • forklare hvordan barriere-elementene fungerer