Hopp til innhold

Fagstoff

Brønnbarrierer

Brønnbarrierene skal hindre olje og gass fra å strømme inn i brønnen og opp til riggen. Det skal være minst to atskilte barrierer under boring og ved vedlikeholdsarbeid i produksjons- og injeksjonsbrønner. Disse barrierene skilles som primær og sekundær barriere.
Tegningen viser en brønn med barrierer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er lovpålagt å ha minst to atskilte barrierer for brønnen under boring og vedlikeholdsarbeid. I brønnen er væsken primærbarriere, og på overflaten er ventiler i BOP og i borestrengen sekundærbarriere mot uønsket utstrømning.

Når man borer en brønn, sørger slamvekten for at det ikke strømmer olje eller gass inn i brønnen. Da fungerer slammet som primærbarriere. Dersom slammet blir for lett, kan brønnen komme ut av kontroll (kick), noe som i verste fall kan føre til en utblåsing (blow out). Det er derfor nødvendig med en sekundærbarriere for å kunne kontrollere brønnen.

Den sekundære barrieren er BOP (Blow Out Preventer), som er plassert på brønnhodet, og IBOP og kelly cock, som er installert i top drive og/eller i toppen av borestrengen.

BOP stenger ringrommet på utsiden av borestrengen, IBOP og kelly cock stenger innvendig i borestrengen.

CC BY-SASkrevet av Kenneth Ludvigsen. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 29.06.2018

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring