Hopp til innhold

Film og filmklipp

Problemer i SS BOP

I ram-ventilene er det en sentreringsfunksjon som hjelper røret til senter i BOP før ventilene stenger. Her ser vi hva som kan skje når røret ikke er sentrert før det skal kuttes med shear ram. Illustrasjon av hendelser fra Deepwater Horizon-ulykken i 2010.

Sist faglig oppdatert 20.07.2017
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs