Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Lek og aktivitet

Lek og aktivitet er en stor del av hverdagen til barn og unge. Barnet leker på eget initiativ og er i en flyt av indre motivasjon når leken oppleves som engasjerende.

Friluftsliv med barn

Som barne- og ungdomsfagarbeider skal du være en god rollemodell. Hvis du ikke liker å være ute eller dra på korte eller lengre turer, er dette noe du kan lære deg. Du bør øve opp ferdighetene dine mens du er elev og lærling, ved å oppsøke nærmiljøet ditt og ulike frivillige organisasjoner.

Læringsressurser

Friluftsliv med barn

Fagstoff