Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Lek og aktivitet

Lek og aktivitet er en stor del av hverdagen til barn og unge. Barnet leker på eget initiativ og er i en flyt av indre motivasjon når leken oppleves som engasjerende.

Friluftsliv med barn

Som barne- og ungdomsfagarbeider skal du være en god rollemodell. Hvis du ikke liker å være ute eller dra på korte eller lengre turer, er dette noe du kan lære deg. Du bør øve opp ferdighetene dine mens du er elev og lærling, ved å oppsøke nærmiljøet ditt og ulike frivillige organisasjoner.

Læringsressurser

Friluftsliv med barn