Hopp til innhold

Fagartikkel

Utfordringer når du skal på tur

Hva gjør vi med barn som ikke vil på tur? Det finnes vel ikke noe fasitsvar, men det er i slike situasjoner vi må prøve å se løsningen og ikke problemet. Å jobbe med motivasjon, skape interesse og lyst til å delta er viktig for å lykkes.

LK06
Barnehage som skal på tur. Illustrasjon.

Glede og mestring

Skal du lykkes i dette arbeidet, er det viktig at ting skjer frivillig. Det betyr at du lager et opplegg rundt de forutsetninger dere har. Et eksempel kan være: Hva er barnet flink til? Sykle, gå på ski eller spille ball? Da kan det være lurt å dra på en sykkeltur eller en skitur for å skape glede og mestring. Eller legge opp til litt ballspill når man er på tur.

Man kan også legge opp til at barnet ikke er med på hele turen. Men da er det viktig at barnet får mye oppmerksomhet på den delen av turen det er med på. Man må skape positive situasjoner hvor barnet får mye ros. Barnet bør få lov til å vise ferdigheter overfor de andre som kan gi selvtillit. Mestrer man litt, kan man fort få lyst til å mestre mer. Små steg av gangen må være en hovedregel.

Utstyr

Noen ganger hender det at barn ikke har det utstyret som kreves for å være med på tur. Har man planlagt turen godt, bør ikke dette komme som en overraskelse selve turdagen. Da hadde kanskje barnehagen, skolen eller den foreningen du jobber i, hatt muligheten til å skaffe det ekstra utstyret som trengs for å få en vellykket tur for alle.

At noen mangler utstyr kan det være mange årsaker til. Som oftest skyldes dette ressurser. Alle har ikke like god råd. Dette gjelder både familier, barnehager, skoler og foreninger. En måte å løse det på kan være at familiene til barna får beskjed om å gi en oversikt over hva de har av turutstyr som kan disponeres. Du får da en utstyrsbank, og vet hvem som har hva. Da blir det lettere å planlegge og gi beskjed om hvem som tar med seg hva.

Etter hvert som barna blir eldre, blir forskjellene på hvilke erfaringer de har med å ferdes i naturen, og hvilke ferdigheter de har i ulike aktiviteter, mer tydelig. Som profesjonell yrkesutøver bør du klare å legge opp til aktiviteter som både ivaretar de som er svært flinke i en aktivitet (f.eks. skigåing), og de som mestrer det dårlig. Det er viktig at begge grupper opplever glede og mestring.

I noen sammenhenger kan det være aktuelt å diskutere hva som egentlig kreves av utstyr og klær. Det er viktig å få fram at det ikke er merke og pris som avgjør om barnet har godt nok utstyr til å delta på turen.

Utfordringer til deg

  1. Hva tror du menes med utsagnet: «Når barn ikke vil på tur, må en prøve å se løsningen og ikke problemet»?
  2. Hvordan kan du planlegge en tur som tar utgangspunkt i det et barn er flink til?
  3. Enkelte ganger kan årsaken til at barn ikke vil på tur, være at barnet mangler utstyr. Hva kan og bør du gjøre i slike tilfeller?
  4. Finn ut hva barnehager og skoler i nærmiljøet ditt gjør dersom barn eller ungdom ikke vil være med på tur.
  5. Diskuter hvordan man kan unngå motepress når det gjelder turutstyr.
  6. Diskuter turer dere har vært på. Har alle deltatt? Hva er årsaken til at alle har deltatt, eller at noen ikke har deltatt?
  7. Hvordan kan foreldre være gode samarbeidspartnere når barn ikke vil på tur?
  8. Gi eksempler på hvordan du kan tilrettelegge en tur for barn med ulike forutsetninger.
Sist oppdatert 22.06.2018
Skrevet av Kjell Heggelund

Læringsressurser

Friluftsliv med barn