Hopp til innhold

Fagartikkel

Forberedelser til tur

Praktisk friluftsliv vil si at vi er ute. Som barne- og ungdomsarbeider velger du aktiviteter enten i nærmiljøet, ved sjøen, i skogen eller på fjellet. Når, hvor og på hvilken årstid du drar på tur, varierer ut fra målgruppen du jobber med.

LK06
Tre barn overnatter ved vann og har kano. Foto.

Inkludering

Hvor du legger turen, og hva du skal ha med, er avgjørende for at du skal nå de målene du har satt deg. Vi er ulike mennesker med forskjellige ferdigheter. Men som barne- og ungdomsarbeider er det viktig at du inkluderer alle i fellesskapet. Derfor må du velge enkle aktiviteter som alle kan mestre, for da skaper du et godt læringsmiljø. Det innebærer også at du inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Motivet for å ha med barn ut på tur bør være et annet. Når du planlegger turer for barn og unge, bør målet være at de skal oppleve glede, fellesskap, læring og mestring. Friluftsliv er en læringsarena som byr på mange utfordringer og muligheter. Dette tar vi opp nærmere under temaet turplanlegging.

Du må huske at som barne- og ungdomsarbeider er du med på å forme barns utvikling og identitet gjennom sosialiseringen. Du setter normene for hvordan barn og unge skal løse oppgaver eller aktiviteter. Får barn ros i slike sammenhenger, gir det dem selvtillit og mestringfølelse. Dette betyr veldig mye for senere aktiviteter. Dette kaller vi positive relasjoner, og gjør at de unge får lyst til å være med videre.

Forberedelser er viktig

Er du godt forberedt på å dra på tur med barn og unge, så er sjansen for å lykkes mye større. En tur kan være alt fra et par timer i skogen til en flere dagers tur med overnatting. Å ta ting på sparket er lite heldig og kan skape ubehagelige situasjoner. Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider forventes det at du planlegger godt turer der du har ansvaret for barn eller unge alene eller sammen med andre. Dette må du gjøre både for å gi barna størst mulig utbytte av turen, og for at det skal være trygt å sende barna på tur.

Utstyr og hjelpemidler du trenger på turen, henger sammen med hvilken tur du arrangerer. Skal du på bærplukking med hele barnehagen, bør du ha med bøtter eller plastposer. Skal du på en tur i fjæra, bør ungene ha fått beskjed om å ta med støvler. Slike enkle ting bør man ikke glemme. Derfor er det viktig å gi beskjed til hjemmet om hva som trengs av utstyr til den aktuelle turen. Lag derfor en utstyrsliste som barnet kan ta med seg hjem.

Som medansvarlig på tur kan det være deg barna henvender seg til. Det du gjør, gjør de. Skal du være en god rollemodell, så er det viktig at du holder deg innenfor de felles normene som er satt for den gruppen du er på tur med. Du kaster ikke søppel i naturen, brekker ikke friske grener, går ikke på privat eiendom, banner ikke og så videre. Du holder deg innenfor friluftsloven. Det er også viktig at du behandler alle likt og er rettferdig. I tillegg skal du være i godt humør, slik at man kan se at du trives.

Spørsmål til planlegging av turen

 • Hvor skal turen gå?
 • Hva skal du ha med?
 • Hva er målet med turen?
 • Hvordan inkludere alle?
 • Hvordan skape mestringsfølelse?
 • Hvordan styrke barnets selvtillit?
 • Hvordan gjøre det trygt å dra på tur?
 • Hva trenger du av utstyr?
 • Hvilken informasjon skal hjemmet ha?
 • Hvordan være en god rollemodell?

Utfordringer til deg

 1. Hvorfor er planlegging så viktig når du skal på tur med barn og unge?
 2. Hva er friluftsliv?
 3. Lag en liste over hva som må planlegges før du drar på tur med barn eller unge.
 4. Hva bør du tenke på når du velger turaktiviteter for barn?
 5. Forklar hvordan du som barne- og ungdomsarbeider er med på å forme barns utvikling og identitet gjennom sosialiseringen.
 6. Hvilken beskjed bør hjemmet få dersom dere skal på tur med barn eller unge? Lag gjerne utkast til ulike former for informasjon.
 7. Hvordan kan du være en rollemodell for barna når dere er på tur?
 8. Diskuter listen dere finner under «Gode rutiner». Hvilken nytte har du av en slik liste?
 9. Sjekk om din kommune har hjemmeside som forteller noe om ferdsel i skog og mark.
 10. Finner du noe om hvilke steder som er tilrettelagt for mennesker som sitter i rullestol, eller er blinde?
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Kjell Heggelund, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Friluftsliv med barn