Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvorfor ta med barn på tur?

Å være ute i naturen kan gi barn sterke minner. Når barn opplever ting for første gang, som for eksempel å få se store krabber i fjæra, eller et rådyr på beite, så husker de det lenge. Hvem de var sammen med den aktuelle dagen, kan fort bli glemt, men opplevelsen sitter i. Tenk å få være med på å gi barn slike opplevelser som barne- og ungdomsarbeider!

LK06
To barn klatrer i trær i skogen. Foto.

Læring i lek

For enkelte barn kan det oppleves som et slit å være ute. Samtidig er uteaktiviteter et viktig utgangspunkt for å leke og lære, og for å oppleve glede og mestring. Mestringsfølelsen er avgjørende for trivsel og samhold blant barn og unge.

Når man spør voksne hvorfor de driver med friluftsliv, så er svaret ofte at de ønsker å komme ut i frisk luft og flott natur, og å komme seg bort fra støy, forurensning, mas og stress.

Friluftsliv

Motivet for å ha med barn ut på tur bør være et annet. Når du planlegger turer for barn og unge, bør målet være at de skal oppleve glede, fellesskap, læring og mestring. Friluftsliv er en læringsarena som byr på mange utfordringer og muligheter. Dette tar vi opp nærmere under temaet turplanlegging.

For å nå målene du har satt deg, er det viktig å planlegge godt hvor turen skal gå, og hva du skal ha med. Det er også viktig å legge opp til enkle aktiviteter som alle kan mestre, for å inkludere alle i fellesskapet og læringsmiljøet. Legger du opp til for mange oppgaver og aktiviteter, kan ungene miste lysten til å være ute. Det er noe vi ikke ønsker.

DNT og barnas egne råd/regler for friluftsliv:

 • Alle barn kan gå på tur
 • Vi vil gjerne ha med en venn
 • Vi vil være med på å planlegge turen
 • Vi har lyst til å gå foran og bestemme farten
 • Vi vil ha tid til å leke og oppleve spennende ting underveis
 • Vi vil ha tid til å snakke om det vi ser og opplever på turen
 • Vi vil ha noe godt på toppen
 • Vi vil kose oss om kvelden når vi er på overnattingstur
 • Vi vil ikke være frosne, våte eller redde

Kilde. Den Norske Turistforening

Utfordringer til deg

 1. Hvilke minner har du fra turer du har vært på?
 2. Hvorfor kan enkelte barn oppleve det som et slit å være ute på tur?
 3. Hvorfor er mestring så viktig?
 4. Hvorfor skal du ta med barn ut på tur?
 5. Gi eksempler på enkle aktiviteter som alle kan mestre. Tenk på at barna har ulik alder og ulike forutsetninger.
 6. Hva menes med å inkludere alle i felleskapet?
 7. Diskuter rådene fra Turistforeningen. Hvordan kan du bruke disse rådene når du planlegger turer?
Sist oppdatert 05.06.2018
Skrevet av Kjell Heggelund, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Friluftsliv med barn