Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er friluftsliv?

Friluftsliv er kort fortalt et enkelt liv i naturen. Vi bruker kroppen vår til aktivitet, og vi forflytter oss fra sted til sted. Måten å gjøre dette på kan være å gå, klatre, sykle, løpe, gå på ski eller skøyter, ri, seile, ro, padle og så videre. Dette gjør vi alene eller sammen med andre.

LK06
Jenter med hammere og spiker bygger på trehytte. Foto.

Helsefremmende tiltak

Stortingsmelding nr. 39 sier følgende: «Friluftsliv, en vei til høyere livskvalitet.» Dette betyr at alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel både i nærmiljøet og ute i naturen. Regjeringen sier at allemannsretten skal holdes i hevd. Barn og unge skal få mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv. Alle områder som har verdi for friluftsliv, skal sikres, og grøntarealer i byer og tettsteder skal bevares.

Friluftsliv og idrett er nært beslektet. For de gamle egypterne var faktisk fisking en av de viktigste idrettsgreinene! En tur til fots eller på ski i skog og fjell, padling i kano eller kajakk, fjellklatring eller hundekjøring – alt dette kan være vel så krevende aktiviteter som tradisjonelle idrettsprestasjoner.
Jan Bolle

Vi utfordrer oss selv både fysisk, psykisk og sosialt.
Man kan si at friluftsliv har en egenverdi og er et mål i seg selv. Det kan gi en følelse av økt livskvalitet når en henter glede og inspirasjon fra naturens mangfold.

«Den Norske Turistforening (DNT) ble stiftet i 1868 for å gjøre naturområdene mer tilgjengelig. Også i dag har DNT en sterk posisjon blant turgåere og friluftselskere i Norge med sine over 200 000 medlemmer.»
Jan Bolle

Det er viktig å huske at friluftsliv ikke bare er for de voksne, men at det kan glede alle, også de små.

Hva er friluftsliv? «Det er en diskusjon som det ikke er noe fasitsvar på. Er det bare turer ved kyst, fjord og i fjellet med enkelt utstyr som er friluftsliv? Eller er hanggliding, mountainbiking, bølgesurfing like godt friluftsliv som noe annet?»

Utfordringer til deg

  1. Hva menes med «Friluftsliv, en vei til høyere livskvalitet»?
  2. Hva er friluftsliv?
  3. Hva er allemannsretten?
  4. Forklar påstanden om at friluftsliv og idrett er nært beslektet.
  5. Hvorfor ble Den Norske Turistforening (DNT) stiftet?
Sist oppdatert 22.06.2018
Skrevet av Kjell Heggelund, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Friluftsliv med barn