Hopp til innhold

Fagartikkel

Friluftsliv og lovverket

Allemannsretten forteller oss hva vi har lov til og ikke lov til ved ferdsel i skog og mark, tur i fjellet og ferdsel på vann og vassdrag. Tidligere var naturen en nødvendig ressurs for folk flest, for allmennheten: tømmer til hus, ved til brensel, ferskvann til drikke, og vilt, fisk og bær til mat. I dag er disse rettene lovfestet i den offentlige friluftsloven.

LK06
Landskap med blå himmel, mark og et hus i det fjerne. Foto.

Kort utdrag av hva du har lov til:

 • Å ferdes til fots og på sykkel i utmark hele året,
 • å ferdes over dyrket mark vinterstid (snødekt eller frosset) i perioden fra 14. oktober til 30. april,
 • å bruke kano, kajakk, robåt eller seilbåt i vann og vassdrag,
 • å raste, slå leir og overnatte i naturen,
 • å telting inntil to døgn på grunneiers eiendom,
 • å plukke ville blomster og sopp som ikke er fredet ifølge andre bestemmelser,
 • å tenne bål, men ikke i tiden fra 15. april til 15. september. NB: Du kan søke unntak hos lensmann,
 • å bade i vann og sjø.

Dette betyr at du ikke skal tråkke i dyrket mark og eng. Du skal unngå å ferdes over beiter og i plantefelt. Du skal heller ikke brekke friske greiner av trær. I tillegg skal du rydde rasteplass og leirplass etter deg. Alt søppel skal tas med. Her er det viktig at de som arrangerer, har med søppelposer. Ta gjerne med søpla tilbake til barnehagen eller skolen for sortering. Det er mest miljøvennlig.

Utfordringer til deg

 1. Hvor finner vi bestemmelser om vår rett til ferdsel i skog og mark, tur i fjellet og ferdsel på vann og vassdrag?
 2. Hva forteller friluftsloven deg?
 3. Lag en kollasj som viser hva du har lov til å gjøre i naturen.
 4. Hvordan skal du oppføre deg i naturen?
 5. Gjør deg kjent med lenkene på denne siden. Diskuter hvordan du bør bruke denne kunnskapen i ditt arbeid som barne- og ungdomsarbeider.
 6. Dramatiser noen av områdene du finner inne på lenkene, og fremfør for klassen din.
Sist oppdatert 17.09.2018
Skrevet av Kjell Heggelund, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Friluftsliv med barn