Hopp til innhold

Fagartikkel

Tips for turen

Som ansvarlig og med tildelt ansvar skal du være godt forberedt for turen. Det vil si at du har deltatt aktivt i turforberedelsene og vet hva ditt ansvar er på turen.

LK06
En sjekkliste og en blyant. Foto.

Informasjon

Barn og unge skal ha med seg det de trenger. Vær positiv og blid. Engasjement som ansvarlig er viktig. Ser ungene at du gleder deg, blir du en god rollemodell. Før avreise bør du fortelle litt om turen – hvor dere skal dra, og hva dere skal gjøre. Det kan gi positive reaksjoner blant barna og få dem til å glede seg mer. Glede er bra for fellesskapet.

Sikkerhet på tur

Trygg transport. Er du på tur med barnehagen og skal bruke bil som transportmiddel, skal alle sitte i godkjente sikkerhetsseter. Har ikke barnehagen dette selv, bør foresatte sette igjen sine.
Det er viktig å merke seg at enkelte kommuner ikke tillater transport i private biler.

Når det gjelder buss, er det viktig at den har godkjente sikkerhetsseler. Alle skolebusser i dag skal ha det. Ellers er det viktig å følge trafikkreglene når man går eller sykler til området man skal være i. Alle bør bruke sykkelhjelm og vest. Når man går og sykler på tur, er det for sikkerhetens skyld viktig at en voksen er i front og en voksen bakerst.

Vær med barna

Vær med på leken. Ikke bli tilskuer på turen. Det er mye lettere å identifisere seg med barna når du selv er med på leken. Da er det også lettere for deg å inkludere alle. Det blir lettere å se om barna har det moro sammen. Det er alltid noen barn som trenger mer oppmerksomhet enn andre. Vær oppmerksom på disse, og hjelp dem til å bli inkludert i leken. Av og til kan man se at barna leker godt, og at det ikke er naturlig for den voksne å blande seg inn i leken. Da er dette helt greit.

La barna styre tempoet. Har barna det moro med en aktivitet, så la dem bestemme når de skal begynne med den neste aktiviteten. La de lykkes i det de gjør.

Mat er alltid en arena for et sosialt fellesskap. Bruk matpausen til å gi ros. Ikke vær redd for å skryte av barna. Dette gir selvtillit. Når alle er samlet i matpausen, kan du oppsummere turen. Hva dere har opplevd, og eventuelt artige situasjoner. I tillegg forteller du litt om hva dere skal gjøre videre.

Vær oppmerksom. Se alle. Faller noen utenfor leken? Bruk ditt engasjement sammen med dem. Få dem med i fellesskapet.

Utfordringer til deg

  1. Hvordan kan du finne ut hva som er dine oppgaver når du er på tur med barn eller unge?
  2. Hvilken betydning har det at barna ser at du koser deg på tur?
  3. Hva bør du tenke over når du skal transportere barn og unge i bil eller buss?
  4. Sjekk med skoler og barnehager i ditt nærmiljø om hvilke regler de har når de skal ta med barn i bil eller buss.
  5. Bruk nettet og finn ut hvilke trafikkregler som gjelder når du skal gå eller sykle langs bilvei med barn.
  6. Hvorfor bør du delta i lek og aktiviteter sammen med barna?
  7. Hvilke barn tror du har behov for ekstra oppmerksomhet når dere er på tur, og hvordan bør du vise disse barna omsorg?
  8. Hvorfor er det viktig å gi barna ros?
  9. Bruk en eller flere av tegningene på siden og skriv en fagtekst til bildet. Les den for noen av dine medelever.
Sist oppdatert 22.06.2018
Skrevet av Kjell Heggelund, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Friluftsliv med barn