Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Fagarbeider og arbeidstaker

En fagarbeider er en som har avlagt fagprøve i faget sitt, her barne- og ungdomsarbeiderfag. Arbeidstaker er en som jobber på en arbeidsplass.

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Tverrfaglig samarbeid

For å gjøre en god jobb som barne- og ungdomsarbeider har du behov for et nettverk av samarbeidspartnere. Du har behov for å samarbeide både med de andre som jobber på samme arbeidsplass som deg og med eksterne personer og instanser.

Læringsressurser

Tverrfaglig samarbeid