Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

MOT

MOT er en organisasjon du som barne- og ungdomsarbeider vil kunne komme til å samarbeide med enten du jobber i skole eller på andre arenaer der barn og unge oppholder seg.

uklipte figurer som holder hender. Bilde

Informasjonen under er i stor grad hentet fra MOT sin hjemmeside.

MOTs filosofi består av tre hovedelementer: Grunntanke, Grunnantagelser, Grunnverdier.

MOT-filosofien har sine røtter fra 1977 og inspirasjonen har vært å utvikle en livsfilosofi. Denne filosofien kan hjelpe unge mennesker til å føle seg trygge og verdifulle, tenke selv og ta vare på sine evner og talenter. Den kan bevisstgjøre de unges støttespillere på hvor viktige de er for barn og ungdom og bygge et fundament for et positivt samfunnsliv.

Gjennom MOTs skolebesøk og holdningsarbeid får ungdom verktøy til å gi positiv energi til seg selv og sine omgivelser.

Det vesentligste i programmene til MOT er MOT-medarbeiderens møte med ungdom, flere ganger per år, gjennom tilstedeværelse. I perioden 1997-2007 har MOT-medarbeidere styrket motet til mer enn 110.000 ungdommer. Det viser svar fra ungdom i eksterne evalueringer.

I tillegg har disse MOT-medarbeiderne foredrag og møter med ungdommens viktigste støttespillere, foresatte og lærere i skolen, og trenere og ledere i fritidssektoren.

Logo til MOT. Bilde

MOT i ungdomsskolen

MOT i ungdomsskolen er et helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT 15 ganger over 3 år. Alle besøkene har forskjellig innhold, og tar sikte på å skape et godt miljø gjennom å bevisstgjøre og trene ungdommene i samhandling og kommunikasjon, i det å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser, å fokusere på det positive og rose seg selv og andre og å skape mestringsfølelse og gi hverandre følelser av å være betydningsfulle og verdifulle.

MOT i videregående skole

MOT i videregående skole er et helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT i forskjellige sammenhenger i løpet 3 år. Besøkene bygger videre på programmet i ungdomsskolen, der ungdommene får trening i å bruke MOTs kommunikasjonsverktøy til daglig, i å ha mot til å bry seg, si nei og til å leve.
MOT i videregående er fra 2010 og bygger på prinsippet om at ungdom skal formidle budskapet til ungdom. Derfor kan elever i vg2 søke om å bli Ungdom Med MOT (UMM). Disse blir skolert (3 dager) og vil fungere som en miljøgruppe resten av skoleåret de går vg2. Når de starter på vg3 vil de gå inn i vg1-gruppene og kjøre 4 MOT-besøk i hver gruppe. I tillegg vil russen ha egne russebesøk som kjøres av skolens MOT-informatører. Enkelte videregående skoler kjører også et eget ”Nettvettbesøk”.

MOT i fritid

MOT i fritid er et verktøy i kultur- og verdibygging blant ungdom og voksne på deres fritidsarena. MOTs programmer i skolene suppleres av MOTs tilstedeværelse på fritidsarenaen. Fritiden blir en treningsarena der ungdom i stor grad får sette MOT-verktøyene de lærer om på skolen ut i livet.

MOTs historie

Det startet med en lidenskap og en drøm - en lidenskap for mennesket og en drøm om å bli skøyteløper. Deretter ble det til en idé, og to skøyteløpere som ønsket å styrke ungdoms mot.

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere. Initiativtakere var skøyteløperne Johann Olav Koss og Atle Vårvik. Les mer om historien på MOT sine sider.

Det noe originale navnet ”MOT” ble valgt fordi det ligger en stor styrke i det. Mot er den viktigste egenskapen et menneske kan ha, fordi den er en garanti for de andre egenskapene og verdiene vi ønsker å stå for, og for vår integritet.

Utfordringer til deg

  1. Kva er MOT?
  2. Forklar MOT sin filosofi.
  3. Finn ut om skulen din er ein MOT-skule og intervju i tilfellet ein eller fleire av dei som arbeider i MOT. Prøv å finne ut korleis du som barne- og ungdomsarbeidar kan samarbeide med MOT.
  4. Kva er MOT sitt mål med arbeidet?
  5. Kva er MOT sin visjon?
  6. Diskuter kva for nytte de har, eller har hatt, av å bli kjende med MOT.
  7. Set deg inn i MOT si nettside.
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Janne Hildrum Tyholdt

Læringsressurser

Tverrfaglig samarbeid

Fagstoff