Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvem skal samarbeide og om hva?

Her er en oversikt med eksempler på hva som kan være naturlig at det samarbeides om. Dette er ikke en komplett liste over områder det er naturlig å samarbeide om, så du finner nok flere dersom du tenker deg om.

Lagarbeid. Illustrasjon.

I arbeid i oppvekstsektoren

I det pedagogiske arbeidet kan man samarbeide om

 • å utarbeide konkrete mål og finne fram til hva som skal gjøres (innhold) for å nå målene
 • å observere enkeltindivid og grupper av barn og unge
 • å finne fram til metoder som gjør at man når målene
 • å vurdere
 • å planlegge den daglige driften av barnehage, skole og SFO

Barna og de unge er med og samarbeider

 • i her-og-nå-situasjoner
 • om planlegging, gjennomføringen og evaluering av aktiviteter
 • i daglige rutiner som å kle av og på seg, måltid, stell osv.
 • ved innredning av rom eller ommøblering
 • i forbindelse med enkelt renhold og det å holde orden
 • i forbindelse med innkjøp og så videre
 • ved valg av arbeidsformer
 • om å utarbeide grupperegler

Med foreldrene kan man samarbeide

 • om hva tilbudet skal inneholde
 • for å få en felles forståelse av formålet med virksomheten
 • for å inkludere alle
 • om påkledning, hygiene og kosthold
 • om turer
 • om planer

Medarbeidere kan samarbeide om

 • arbeidstid og oppgaver
 • fordeling av ansvar
 • arbeidsplaner
 • arbeidsfordeling
 • videreutdanning
 • planlegging, gjennomføring og evaluering

Eiere av virksomheten kan samarbeide om

 • arbeidstid
 • arbeidsdeling
 • utforming av lokaler og uteområder
 • bruksområder
 • økonomi
 • vedlikehold

Utfordringer til deg

 1. Klarer du å finne flere personer som du som barne- og ungdomsarbeider må kunne samarbeide med?
 2. Kjenner du flere områder det er viktig å samarbeide om?
 3. Intervju en ansatt i barnehage eller skole om samarbeid.
Sist oppdatert 15.05.2018
Skrevet av Kjell Arne Standal, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Tverrfaglig samarbeid

Fagstoff