Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Oppfølgingstjenesten (OT)

Som barne- og ungdomsarbeider vil du av og til møte elever som ønsker å slutte på skolen, eller som mangler skoleplass. Da har du behov for å vite hva oppfølgingstjenesten er, og hvordan den kan gi hjelp til ungdom i en slik situasjon.

Veiledningssamtale. Foto.

Det ligger mye omsorg i å forhindre at ungdom faller utenfor utdanningssystemet vårt.

OT

OT er en hjelpetjeneste for ungdom t.o.m. 21 år som ikke er i skole eller arbeid.

Hva kan OT hjelpe ungdom med?

 • Råd og hjelp til å søke opplæring i skole og/eller bedrift.
 • Hjelp til å skaffe praksisplass eller arbeid. OT kan samarbeide med NAV.
 • Gi orientering og råd om valg av utdanning og yrker.
 • Oppfølging og sikring av tverretatlig samarbeid til beste for ungdommen.
 • OT skal sørge for at alle under 22 år får et tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.

Hvordan jobber OT?

OT kan ta kontakt med ungdommen pr. brev, telefon, mail osv. for å tilby dem hjelp:

 • Hvis de ikke har skoleplass.
 • Hvis de ikke har læreplass.
 • Hvis de slutter på skolen/læreplassen før året er ferdig.
 • Hvis de ikke har et tilbud gjennom NAV.
 • Ungdommen kan også selv kontakte OT i sin kommune/sitt fylke.

Du kan søke på nettet og finne mer om oppfølgingstjenesten, blant annet på ung.no og vilbli.no.

Utfordringer til deg

 1. Hva er oppfølgingstjenesten?
 2. Hva står OT for?
 3. Hvilke oppgaver har OT?
 4. Hvordan jobber OT?
 5. Hva kan OT hjelpe ungdom med?
 6. I hvilke tilfeller har du nytte av å kjenne til OT?
 7. Intervju noen som jobber i oppfølgingstjenesten og skriv en blogg om oppfølgingstjenesten.
 8. Fordypningsoppgave:
  Les regjeringens side om oppfølgingstjenesten og ta notater.
Sist oppdatert 15.05.2018
Skrevet av Elin Rannem , Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Tverrfaglig samarbeid

Fagstoff