Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Materiallære

Materiallære er læren om materialers egenskaper og hvordan materialer bearbeides eller framstilles. I flere tusen år har denne kunnskapen blitt brukt til å utvikle og lage ulike produkter og konstruksjoner.

Glassmaterialer

Hva er glass egentlig, og hvordan brukes dette i dag? Vi vil her se nærmere på ulike typer glass og deres egenskaper og bruksområder.

Læringsressurser

Glassmaterialer