Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Materiallære

Materiallære er læren om materialers egenskaper og hvordan materialer bearbeides eller framstilles. I flere tusen år har denne kunnskapen blitt brukt til å utvikle og lage ulike produkter og konstruksjoner.

Kompositte materialer

Materialer som benyttes i en del industriprodukter, er ofte laget av kompositte materialer. Et kompositt er en blanding av ulike materialer. Blandingen gjør at produktet får bedre egenskaper. Komposittmaterialet vil både være sterkere og lettere.

Læringsressurser

Kompositte materialer