Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Materiallære

Materiallære er læren om materialers egenskaper og hvordan materialer bearbeides eller framstilles. I flere tusen år har denne kunnskapen blitt brukt til å utvikle og lage ulike produkter og konstruksjoner.

Aluminium

Aluminium − vår tids metall. Hvorfor er aluminium blitt så populært? Aluminium kan gjenvinnes. Ved smelting av resirkulert aluminium trengs det bare 5 % av den energi som skal til for å framstille aluminium fra råvaren.

Læringsressurser

Aluminium