Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Materiallære

Materiallære er læren om materialers egenskaper og hvordan materialer bearbeides eller framstilles. I flere tusen år har denne kunnskapen blitt brukt til å utvikle og lage ulike produkter og konstruksjoner.

Plastmateriale

Plast er en fellesbetegnelse på en stor materialgruppe. De ulike typene plast har en rekke fellestrekk. Framstilles idag ved kjemiske prosesser som jordolje, gass, vann, luft og salter. Samtidig som etterspørselen etter plast har økt gjennom det siste hundreåret, har utviklingen av nye plasttyper økt.

Læringsressurser

Plastmateriale