Hopp til innhold

Fagstoff

Korte filmer om økologibegreper

Disse korte filmene forklarer de mest sentrale begrepene i økologi.
Økosystem
Abiotiske og biotiske faktorer
Produsent
Konsument
Nedbryter
Symbiose
Konkurranse
Næringskjede
Habitat og nisje
Art
Nøkkelart
Fremmed art
Biologisk mangfold
Suksesjon
CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 26.08.2022

Læringsressurser

Økologi