Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Case om sikkerhet – adgangskontroll

Her skal du sette deg inn i rollen til vaktselskapet Atlanten Security, som har spesialisert seg på adgangskontroll. Les casebeskrivelsen, og gjør oppgavene.
Adgangskontroll og kortleser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Case

Kristine, Hanne og Roar har kjent hverandre siden videregående. Alle tre har tatt fagbrev i vekterfaget og deretter startet vaktselskapet Atlanten Security. Firmaet spesialiserer seg på adgangskontroll for lokale bedrifter og arrangementer i lokalsamfunnet.

I fjor hadde de et solid overskudd, og de har bestemt seg for å bruke dette til å utvide firmaet.

De skal i tillegg til manuelt vakthold tilby tekniske sikkerhetstiltak som alarmer og kameraovervåking til bedrifter. De ønsker å tilby montering av alarm som en pakkeløsning til kundene sine, og vurderer å inngå et samarbeid med et lokalt elektrofirma framfor å ansette egne montører.

Oppgave 1

Atlanten Security har fått et tilbud om å kjøpe inn 500 alarmer med sensorer til 200 kroner per enhet. De beregner 20 % i påslag for indirekte kostnader. Velg selv en fornuftig fortjeneste. Merverdiavgiften er på 25 %.

 1. Bruk selvkostmetoden til å regne ut salgspris inkludert merverdiavgift for en alarm med sensorer, uten montering.
 2. Foreta en risikovurdering for en montør ute på oppdrag. Ta høyde for alle typer uønskede hendelser, både på vei til og under oppdraget. Ta hensyn til at monteringen ofte skjer i private hjem, der vi ikke nødvendigvis kjenner til alle forhold. Hva slags personlig utstyr er
  nødvendig? Ut fra risikovurderingen lager du en HMS-instruks.

Oppgave 2

Atlanten Security er et lite vaktselskap som ønsker å utvide. De har et solid nettverk i lokalsamfunnet og god kjennskap til et elektrofirma som de kunne tenke seg å samarbeide med i forbindelse med montøroppdrag.

De vurderer også muligheten for å ansette egne montører for å ha mer kontroll selv. Det vil også innebære mer personalansvar. Hanne, Kristine og Roar har diskutert dette internt, men må nå ta en beslutning.

 1. Argumenter for og imot å samarbeide med et elektrofirma og å ansette egne montører. Hvilke konsekvenser vil det få, og hva er den beste konklusjonen?

Oppgave 3

Nå som Atlanten Security har en pris og har bestemt hvordan de skal gjennomføre tjenesten, må de markedsføre den nye tjenesten overfor kundene.

 1. Lag en plan for kampanjen, som inneholder målgruppe, ansvarsfordeling og tidsskjema.
 2. Foreslå egnede kanaler, reklamemateriell og et slagord for kampanjen.


Aktuelle kompetansemål

Forretningsdrift

 • vurdere, beregne og tilpasse pris på et produkt med tanke på kostnader og markedssituasjon
 • gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Markedsføring og innovasjon

 • selge et produkt og gjøre rede for salgsprosessen
 • lage en enkel markedsplan og gjøre rede for valg av mål og virkemidler

Kultur og samhandling

 • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv
 • reflektere over ulike former for relasjonsbygging og forklare betydningen av nettverk
CC BY-SASkrevet av Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 27.05.2020

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak