Hopp til innhold

Fagstoff

Fysisk sikring av data

I moderne bedrifter ligger store verdier lagret i form av data. Informasjon om egne produkter, arbeidsrutiner, markedsanalyser og kontrakter utgjør ofte kjernen i en bedrift. Det er derfor viktig å beskytte denne informasjonen – slik det også er viktig å beskytte maskiner og bygninger.
Ungdomsgutt som datahacker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Data er informasjon og kan oppbevares elektronisk. Denne oppbevaringen skjer i stor grad på pc-er. Dersom en ansatt mister sin bærbare pc med all informasjon, kan det skape store problemer. Bedriftene setter derfor i verk ulike sikkerhetstiltak for å hindre tap av data.

Serverrom

Den informasjonen de ansatte bruker, er gjerne lagret på sentrale servere. Disse serverne blir ofte oppbevart i egne serverrom.

Serverrom kan sikres ved hjelp av solide betongvegger, golv og tak. Rommet er vanligvis bygd uten vinduer og med en solid dør. Ofte er det bare utvalgte personer i bedriften som har adgang til dette rommet.

Alarmer og kameraovervåking monteres på serverrommet og utenfor. Selve serveren er gjerne plassert i et nytt rom – inne i rommet. Vi kan også montere seismiske detektorer inne i betongveggene. De utløser en alarm dersom noen borer eller banker i veggene, golvet eller taket.

Temperaturen i et serverrom er kritisk. De kraftige serverne utvikler mye varme, og kjølemaskiner skal sørge for at temperaturen ikke overstiger et visst nivå. Serverrom har derfor ofte detektorer knyttet til et alarmanlegg som varsler når temperaturen nærmer seg kritisk nivå.

Sikkerhetskopi av data

En annen måte å sikre seg mot at data går tapt, er å ta en sikkerhetskopi («backup») av alle lagrete data med jevne mellomrom. Sikkerhetskopiene blir lagret på et trygt sted en viss tid framover, slik at de kan hentes fram dersom bedriftens datasystem blir utsatt for virus eller brann.

En ytterligere sikring er å plassere en sikkerhetsserver et annet sted enn i selve bedriftsbygget. Sikkerhetsserveren står da i løpende kontakt med hovedserveren, eller det kjøres sikkerhetskopiering hver dag. Skulle det for eksempel oppstå en brann eller flom i hovedbygningen, kan sikkerhetsserveren redde dataene.

CC BY-SASkrevet av Vegard Floor Søvik. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 04.03.2017

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak