Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-HSF vg1)

Mangfold og sosial kompetanse

Respekt for mennesker, kulturer og tradisjoner er, i tillegg til sosial kompetanse, blant de sentrale verdiene for opplæringen i helse- og oppvekstfag.

Sosial og kulturell kompetanse

Fagarbeidere innen helse- og oppveksttjenestene møter mennesker fra mange ulike kulturer, i ulike aldre og livssituasjoner både som tjenestemottakere, pårørende og kollegaer. Når du skal samarbeide med ulike mennesker, er det viktig å reflektere over hvordan din væremåte oppleves av andre.

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse