Hopp til innhold

Oppgave

Verdier, holdninger og menneskesyn

Verdier handler om hva som er viktig for oss, og de påvirker holdningene og handlingene våre. Hvilke verdier har du, og hvordan viser du hva som er viktig for deg?

Individuelle oppgaver

  1. Lag ei liste med verdier som er viktige for deg.

  2. Hvem har påvirket verdiene dine?

  3. Hvordan påvirkes holdningene dine og menneskesynet ditt av verdiene dine? Gi eksempler fra din egen hverdag.

  4. Hvordan kan ulike verdier, holdninger og menneskesyn påvirke yrkesutøvelsen din? Begrunn svaret ditt.

  5. Bruk internett og søk i nettaviser. Finn eksempler på konflikter som har oppstått eller blitt forverret fordi mennesker har ulike verdier, holdninger og menneskesyn.

Diskuter i grupper og i klassen

  1. Hvilke verdier, holdninger og menneskesyn er viktige for en fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene?

  2. Konflikter kan oppstå dersom vi møter noen med andre verdier og holdninger enn oss selv. Hvordan kan dette påvirke arbeidsmiljøet?

  3. Hvordan kan verdikonflikter forebygges og håndteres? Bruk eksemplene dere har med fra spørsmål 5 i de individuelle oppgavene.

Verdier i yrkesutøvelsen

Velg dere et av yrkene innen helse- og oppvekstfag, og lag grupper med to eller tre elever som har valgt samme yrke.

  1. Søk på internett og finn ut hvilke verdier, holdninger og menneskesyn som er sentrale for fagarbeidere i dette yrket. Lag en oversikt over disse som dere kan presentere for klassen. Husk å oppgi kilder.

  2. Hva innebærer det å arbeide i tråd med disse verdiene? Lag et rollespill der dere viser resten av klassen hvordan fagarbeiderens gode holdninger og verdier kommer til syne i yrkesutøvelsen.

Sist faglig oppdatert 05.09.2022
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse