Hopp til innhold

Fagstoff

Livssyn og tro

Livssyn omfatter både verdier man mener er viktige, syn på verden og mennesket og regler for hvordan man skal leve. Dette er personlige spørsmål som er viktige for den enkelte. I Norge er det religionsfrihet, og ingen kan diskrimineres på grunn av troen sin.
Religiøse symboler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Åpenhet om livssyn og tro vil øke kvaliteten på tjenestene i helse- og oppvekstsektoren. Vi må bli kjent med og vise respekt for hverandres normer og regler for å kunne fungere godt sammen. Som fagarbeider må du ha kunnskap om livssyn og tro hos brukere du kan komme til å møte.

Religion og livssyn

Religiøse livssyn kalles gjerne tro fordi det innbærer troen på en guddom eller en høyere makt. Mange mennesker tror på en gud eller en guddom. Tro er en viktig verdi for oss, og vi skal ha respekt for hverandres tro. Møte mellom ulike religioner kan skape utfordringer i samspillet mellom mennesker, men det gir også et verdifullt og spennende mangfold.

De fleste religioner har hellige bøker eller skrifter med nedskrevne regler for hvordan man bør leve og oppføre seg mot hverandre.

 • Kristendommen har ti bud som for eksempel sier at man ikke skal lyve eller stjele.
 • Hinduismen har totalforbud mot å ta liv. Dette fører til at mange er vegetarianere.
 • Noen mennesker tror sykdom er en straff fra høyere makter og oppsøker derfor ikke lege når de blir syke.
 • Noen ønsker å samtale med en prest når de ligger for døden, andre ønsker det ikke.
 • I noen land begraves de døde straks døden er inntrådt, mens vi i Norge venter noen dager.
 • Skal de døde balsameres eller kremeres? Synet på liv og død varierer.
Tre personer holder frem hver sin bok. Boka til venstre har et kors på omslaget. Boka i midten har arabisk skrift og utsmykning. Boka til høyre har hebraisk skrift med bilde av en skriftrull. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Yrkessituasjoner

Det er kveldsvakt på sykehjemmet, og denne kvelden har to ansatte ansvar for tolv beboere. Kollegaen din er en muslimsk kvinne som ifølge sin tro ikke kan følge menn til WC eller stelle dem nedentil. Det strider imot hennes personlige overbevisning. Hva gjør dere for at alle skal få god hjelp?

Det kan være en utfordring å samhandle med mennesker som har en annen tro eller overbevisning enn en selv. Mange trosretninger feirer for eksempel ikke jul. Er det da riktig å forvente at en barne- og ungdomsarbeider som ikke selv feirer jul, skal være med på å forberede advent og jul i barnehagen? Kan han eller hun nekte?

Enkelte livssyn hevder at blodoverføring er galt. De mener noe av sjelen ligger i blodet, og at blod fra ulike mennesker derfor ikke skal blandes. Hvis foreldrene til et skadet barn nekter å motta blodoverføring etter en alvorlig ulykke med stort blodtap, kan helsevesenet bli nødt å overstyre foreldrenes ønsker for å redde barnets liv. Avgjørelsen om dette må tas av en lege. Hvordan tror du en slik avgjørelse vil kunne påvirke barnets liv etter blodoverføringen?


Utfordringer til deg

 1. Diskuter spørsmålene som er stilt ulike steder i denne teksten.
 2. På ungdomsskolen har du lært om de ulike verdensreligionene og om andre livssyn. Arbeid i grupper og finn stoff om én religion hver. Dere kan for eksempel diskutere ut fra følgende problemstillinger:
 1. Hvor i verden er denne religionen utbredt?
 2. Har denne religionen trossamfunn i Norge? Hvor mange medlemmer har den?
 3. Skriv ti faktasetninger om religionens innhold, høytider, markeringer, helligdommer og om leveregler som den sier at menneskene skal følge.
 4. Presenter gruppearbeidet i klassen.

Relatert innhold

Som fagarbeider i helse-, sosial- og oppvekstsektoren må du tenke over hvilke verdier som ligger til grunn for den jobben du skal utføre.

CC BY-SASkrevet av Tove Bostad og Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 13.03.2020

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse