Hopp til innhold

Fagstoff

Empati

Ordet empati stammer fra gresk og brukes om evnen til å sette seg inn i andre menneskers følelser, opplevelser og reaksjoner. Dette er viktig for deg som fagarbeider i møte med brukerne.
Jente får trøst av venninne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Empati er evnen til å skjønne følelsene og sinnstilstanden til en annen person. Det er altså ikke bare evnen til å se om noen er glad eller trist, for det dreier seg også om evnen til å forstå handlingene, verdiene og holdningene til andre mennesker. Empati er ikke det samme som å prøve å tenke seg hvordan du ville opplevd situasjonen, men å skjønne hvordan den andre personen opplever det.

Et viktig moment i empati er at man anerkjenner motivene til medmenneskene sine, og ikke ser dem med utgangspunkt i sine egne motiv. Motivene til andre personer kan være annerledes enn dine egne. Det motsatte av empati er egosentrisme, som betyr å se seg selv som midtpunkt og dermed være ute av stand til å se ei sak fra en annen persons perspektiv.

For deg som fagarbeider er det viktig å være empatisk. Å kjenne på hvordan den andre opplever situasjonen, gjør at du blir flinkere til å vise omsorg, kommunisere og hjelpe den andre. Empati er en forutsetning for å oppnå nærhet og kontakt med bruker eller kunde.

Ved empatisk tenkning klarer du å skille mellom dine egne og andres tanker og følelser, og på den måten forstå at en bruker kan oppleve en gitt situasjon på en helt annen måte enn du selv ville gjort.

Eksempel 1

En dag Ida er på jobb i ungdomsskolen, kommer Tommy bort til henne. Ida ser at han har grått og spør hva som har skjedd. Tommy forteller at han er redd for faren som ligger på sykehuset med hjerteinfarkt. Ida forstår hvor bekymret man kan bli i slike situasjoner, og ber ham fortelle hva som har skjedd.

Vi viser ofte empati gjennom handlingene våre. Dette har du kanskje merket i vanskelige situasjoner der du har pratet med mennesker som du enten har opplevd støtte og forståelse fra, eller som du har opplevd at ikke forsto deg i det hele tatt.

Empati har sammenheng med både holdninger og menneskesyn. Dersom du ser ned på et menneske, er det vanskelig å være empatisk.

Eksempel 2

I barnehagen kommer Johanna lett i konflikt med de andre barna, og de vil helst ikke ha henne med seg i leken. Når hun blir sint, hender det at hun biter de andre barna.

Lasse, som jobber i barnehagen, er opptatt av at de må finne ut hvorfor det blir slik, og framhever at Johanna sikkert har det vondt når hun ikke får leke med de andre. Han foreslår at de skal ta en prat med henne om hvordan hun har det. Ove, som også jobber i barnehagen, mener at Johanna er et vanskelig barn, og at det er hennes egen feil at de andre ikke vil leke med henne.

Diskuter hva denne historien forteller om menneskesyn, holdninger og empati.

Noen mennesker eller situasjoner er svært ukjente for oss. Slike situasjoner krever at vi prøver å sette oss inn i hvordan det kan oppleves, slik at vi kan forstå den andre.

Alle opplever vi ting som ikke er bra – det kan være sykdom, skader, ulykker eller at vi gjør dumme ting. Selv om dette kan oppleves svært ubehagelig der og da, er det også med på å gi oss erfaringer, som i neste omgang gjør det lettere for oss å sette oss inn i hvordan andre har det. Vi kan si at våre egne opplevelser og følelser settes på en erfaringskonto, og derfra kan vi hente dem fram når vi trenger dem.

Utfordringer til deg:

  1. Hva er empati?
  2. Diskuter hva som kjennetegner mennesker som viser empati.
  3. Hvorfor og i hvilke situasjoner er empati viktig?

Kilder:

Malt, Ulrik. (2018, 20. februar). Empati. Store norske leksikon. Hentet 23. september 2019 fra https://snl.no/empati

Store norske leksikon. (2019, 15. januar). Egosentrisk. Hentet 23. september 2019 fra https://snl.no/egosentrisk

CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 03.10.2019

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse