Hopp til innhold

Fagstoff

Utvikling av sosial og kulturell kompetanse

For å utvikle din sosiale og kulturelle kompetanse er det nødvendig å samhandle med andre mennesker. Du må også skaffe deg kunnskap om din egen og andres kultur og bruke din sosiale kompetanse til å skape gode relasjoner i ulike sammenhenger.
Glade ungdommer fra ulike kulturer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å kunne arbeide med mennesker er det nødvendig med sosial og kulturell kompetanse.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse kan defineres som "[e]t sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling" (Forebygging.no). Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre når du lærer hvordan du skal opptre i ulike situasjoner. Dersom du opptrer på en måte som ikke er sosialt akseptabelt, vil reaksjoner fra omgivelsene ofte fører til at du endrer din atferd. På den måten lærer vi at det som er normalt i et miljø, kanskje ikke passer i andre sammenhenger. Din væremåte, språkbruk og påkledning vil derfor ofte være nokså annerledes sammen med venner enn når du er i praksis eller i familieselskap.

Kulturell kompetanse

På samme måte som vår sosiale kompetanse utvikles når vi lærer hvordan vi skal opptre i ulike situasjoner, utvikles den kulturelle kompetansen når vi lærer hva som er akseptabelt i ulike kulturer. Norge er et flerkulturelt samfunn, og som fagarbeider vil du treffe mennesker med ulik kulturell bakgrunn både som kollegaer og tjenestemottakere. Da kan du oppleve at det som er normalt i din kultur, kan oppfattes som uhøflig eller uakseptabelt av andre.

For å utvikle din kulturelle kompetanse er det viktig med innsikt og forståelse for ulike kulturer, både din egen og andres. Du må være bevisst på dine egne holdninger og verdier og se mulighetene som ligger i ulikheter.

Utfordringer til deg

  1. Hvordan vil du beskrive din kulturelle bakgrunn?
  2. Diskuter i grupper:
    1. Hva kan være normal opptreden sammen med venner, men oppleves som helt uakseptabelt i en annen sammenheng?
    2. Hva kan være positivt i en kultur, men oppfattes negativt i en annen?
    3. Hvorfor er det nødvendig med sosial og kulturell kompetanse for å jobbe i helse- og oppveksttjenestene?

Kilde

Sosial kompetanse. Hos Forebygging.no. (u.å.). Hentet 7. mai 2020 fra http://www.forebygging.no/Ordbok/Q-A/Sosial-kompetanse/

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 15.08.2022

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse