Hopp til innhold

Fagstoff

Internasjonal persontransport

Her skal vi si litt om hvilke papirer man må ha ved transport av passasjerer over landegrensene.
Norwegianfly i lufta. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Reisemål

Fritidsreiser til andre land og andre verdensdeler vokste fram i årene etter den andre verdenskrigen (1939–1945). Før var Spania et populært reisemål for nordmenn, men i dag går gjerne reisen lenger, som for eksempel til Thailand.

I de seinere årene har det også blitt vanlig med internasjonale arbeidsreiser. Norge importerer arbeidskraft fra land der kostnadene er lavere. Arbeidstakerne jobber en bestemt periode her i landet, og blir byttet ut med andre når perioden er over. Dette skjer blant annet mellom Polen og Norge, og arbeidstakerne reiser mellom landene enten med buss eller fly.

Krav om legitimasjon

Tollbetjent holder opp et dokument. Foto.

Schengen-avtalen er en overenskomst mellom de fleste europeiske stater om fri ferdsel innenfor statenes grenser – her skal menneskene kunne bevege seg fritt. Navnet kommer av at avtalen ble inngått på en ferge ved en liten by i Luxemburg som heter Schengen.

Alle skal kunne legitimere seg og bevise hvem de er, og at de har en rett til å være i området. Pass er en sikker måte å legitimere seg på, og derfor brukes pass i stor grad også innenfor Schengen når mennesker krysser landegrensene. Skal vi besøke land som ikke er medlem i Schengen-samarbeidet, må vi ha pass for å komme inn i landet.

Noen land utenfor EU og Schengen-området kan også kreve visum. Visum er en tillatelse for å få besøke landet eller arbeide i landet, og noen land krever også visum for å reise ut av landet. Hensikten med visum er blant annet at myndighetene skal kunne kontrollere folk for å sikre at de ikke har onde hensikter. For enkelte land vil politisk aktivitet være nok til at man ikke får visum til landet. Kriminell atferd kan også være et hinder. Det er gjerne slik at vi må søke om visum ved landets ambassade før vi reiser, og det kan ta noen dager før vi får det.

Bestemmelsene om at vi skal kunne identifisere oss – med pass og visum – gjelder uavhengig av hvilket transportmiddel vi bruker når vi krysser grensa. Innenfor Schengen-området er det bare et krav om identifikasjon, mens utenfor er det mer omfattende bestemmelser.

Les om Schengen-samarbeidet og se kart over Schengen-området.

To kvinner i hvit uniform. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Passasjerlister

De som driver med luft- og skipstransport, skal i alle tilfeller ha passasjerlister – det er viktig å vite hvem som er om bord i tilfelle en ulykke. Når det gjelder passasjertransport med tog, er det ikke de samme kravene innenfor Schengen-området. Her registreres bare antall passasjerer som er med toget, og det samme gjelder for transport av passasjerer på veg. Utenfor Schengen vil det være nødvendig med en form for passasjerliste også for buss, mens det for banetransport kan være ulik praksis.

Førerkort

For en yrkessjåfør kan det være smart å tenke over om førerkortet er forståelig når hun eller han skal til fjerne strøk. Førerkortene vi har i Norge, bygger på en felles europeisk overenskomst. Utformingen og kodene vil være lik for hele Europa. Skal man til et land utenfor EU, kan det være lurt å ordne seg med et internasjonalt førerkort. Dette er bare gyldig sammen med det ordinære førerkortet og er en oversettelse til mange ulike språk.

Rød og grønn sone

Ved grensepassering skal hver passasjer kunne knyttes til sin bagasje. Det vil si at passasjeren bærer bagasjen sin dersom grensa skal passeres til fots, for eksempel gjennom en terminal. Passerer passasjeren grensa i tog eller buss, skal det også være mulig å knytte hver passasjer til bagasjen hans eller hennes. Det er derfor viktig at det blir opplyst om kvotene kan bringe med inn i landet, og hva det medfører om man prøver å smugle varer.

Dette er kvoten for lovlige, tollfrie alkoholholdige drikkevarer forutsatt at utenlandsoppholdet har vart i minst 24 timer, eller at man har betalt stedlige avgifter (ikke tax free), for eksempel ved at man har kjøpt varene på Systembolaget i Sverige.

På grensa er det en rød og en grønn sone. Går du på den røde sonen, betyr det at du har noe å fortolle. Velger du den grønne sonen, betyr det at du ikke har noe å fortolle. Har du bare det som er innenfor kvoten, skal du gå på grønn sone. Går du på grønn sone og har noe mer enn det som er lovlig med deg, så er det smugling, og du blir ilagt straffetoll og bot.

Flere personer på vei gjennom tollkontroll på flyplass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 19.02.2023

Læringsressurser

Internasjonale transporter